De kommersielle mediehusene kan miste 1,6 milliarder kroner i inntekter fram mot 2022, men det skyldes ikke gratistilbudet til NRK, konkludererte Medietilsynet i en rapport som ble lagt fram nylig. Tilsynet slo fast at det ikke finnes noen holdepunkter for at NRK svekker de kommersielle aktørene, men mener tvert om at statskanalen bidrar til å styrke mediemangfoldet.

Det er bakteppet når Oslo Redaktørforening kl. 08.30 arrangerer debatt om NRKs rolle og posisjon i det norske mediemarkedet. I panelet sitter kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad, direktør for utgiverspørsmål og kommunikasjon i Amedia, Stig Finslo, og Ragnhild Olsen, medieforsker og stipendiat ved BI.

Se debatten her: