Det ble ingen god start på året for NHST Media Group, selskapet som blant annet eier Dagens Næringsliv og Morgenbladet.

Underskuddet endte på drøye 16 millioner kroner, betydelig svakere enn tilsvarende resultat på samme tid i fjor da selskapet leverte et lite overskudd på 300.000 kroner på driften.

Halvparten av underskuddet skyldes utskiftningen av konsernsjef Gunnar Bjørkavåg som gikk av i januar i år. Ifølge kvartalsrapporten skal Bjørkavågs NHST-exit kostet åtte millioner kroner.

Bjørkavåg gikk av som konsernsjef kort tid etter sine uttalelser rundt kvinneandelen i mediekonsernet og bransjen for øvrig.

Les også: Bjørkavåg slutter som NHST-sjef: - Har vært en oppvekker for meg

Resultatet ble heller ikke særlig bedre av at påsken med færre avisdager falt på årets førstekvartal i år i motsetningen til 2017. 

Det er mye å trekke for i kvartalsrapporten til NHST der omsetningen falt fra 321,9 millioner kroner i fjor til årets 312 millioner kroner samtidig som kostnadene også øker.

Annonseinntektene i de norske publikasjonene som Dagens Næringsliv og Morgenbladet var tilbake med åtte prosent noe som utgjør rundt 3,5 millioner kroner.

- Det var tilbakegangen på papir, inkludert påskeeffekten, som påvirket omsetningen negativt. Starten av året var utfordrende, mens
markedet var bedre mot slutten av kvartalet. Utviklingen i annonseinntektene reflekter også lavere aktivitet i innholdsmarkedsføringsenheten DNX, enn i slutten av 2017, skriver NHST i rapporten. 

Selskapet er likevel positive med tanke på resten av året. 

- Som mediekonsern står NHST fortsatt i overgangen fra papirprodukter til digitale tjenester. Inntektsveksten fra nye produkter og tjenester forventes over tid å kompensere nedgangen i de papirbaserte inntektene. I oppbyggingsfasen kreves investeringer i både organisasjonen og i teknologi, men fortsatt digitalisering, standardisering og effektivisering vil gi gevinster på både inntekts- og kostnadssiden i konsernet, heter det i rapporten.

Her ser du tallene til NHST-konsernet for årets første kvartal. Alle tall i MNOK. 

NHST 2018 2017 Endring i prosent
Omsetning 312,0 321,9  - 3,0
Driftsresultat - 16,4 0,3  
Resultat før skatt - 16,3 0,1