I et brev til Kulturdepartementet ber kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og NRK om at lisensen øker med 75 kroner. Går forslaget gjennom må hver husstand betale 3.054 kroner neste år, skriver DN.

Det inkluderer moms på 12 prosent. 

I 2018 vil norske husholdninger dermed totalt betale inn drøye seks milliarder kroner i NRK-lisens. Trekker en fra momsen på 12 prosent forsvinner 540 millioner kroner til statskassen, mens den netto inntekten til NRK blir på rundt 5,4 milliarder kroner.

I lisensbrevet i fjor ba kringkastingssjefen om 55 kroner i påslag og endte opp med en økning på 50 kroner, eksklusive moms.