Fredag kom nyheten om at Facebook skal flytte alle personopplysninger som lagres om oss borgere i EU til servere som befinner seg i USA. Flyttingen av 1,5 milliarder Facebook-brukere vil kunne ha stor betydning for personvernet vårt. Frem til nå har disse opplysningene vært lagret på servere i Irland. At opplysningene har vært lagret der har gitt oss brukere en viss trygghet på at personopplysningene kommer til å bli ivaretatt, særlig etter at den nye og mye strengere personvernforordningen (GDPR) som gjelder for EU/EØS trer i kraft 25. mai.

GDPR stiller strenge krav til når virksomheter har lov til å lagre eller behandle personopplysninger om oss, i tillegg får vi borgere sterkere rettigheter i form av innsyn, rett til å bli glemt og rett til informasjon. Denne forordningen truer med bøter på opptil 20 millioner euro per overtredelse og erstatninger til hver enkelt borger som er berørt av brudd på reglene.

Les mer: Facebook flytter 1,5 milliarder brukere til USA

Dette er jo en betydelig sum, selv for Facebook. Etter de siste personvernskandaler for Facebook, hvor sjefen Mark Zuckerberg måtte inn til avhør i Senatet etter Cambridge Analytica-saken, lovde de gull og grønne skoger for personvernet, i alle fall at de skulle etterleve de den strenge personvernforordningen. I denne saken fikk nok alle kjenne på at tilliten til Facebook ble svekket.

Nå kjenner jeg på et ubehag. Betyr fredagens beslutning at Facebook søker å begrense effekten av EUs nye personvernforordning? For det er ikke grunn til å tro at USA er veldig opptatt av å beskytte personvernet til hver enkelt av oss borgere. Edward Snowden avslørte for hele verden hvordan USA bevisst utfører overvåkning av både egne og europeiske borgere ved å tappe inn i datakilder de mente seg berettiget til, uten dom og uten mulighet for innsigelser og innsyn for de berørte.

Men spørsmålet jeg sitter igjen med er om jeg kan stole på at de tar mitt nei på alvor.

Hvordan skal jeg forholde meg til Facebook fremover når jeg ikke lenger helt kan stole på at alle opplysninger om meg, bilder, likerklikk, kommentarer på sider og til venner ikke blir brukt til andre formål enn det jeg ønsker, og hva Facebook gir informasjon om. Må jeg forholde meg til Facebook, er det første spørsmålet jeg stiller meg nå. Og er det dette Facebook vet, at de har oss litt i sin makt fordi de er så store og fordi de har så mange brukere? Jeg føler at man ikke klarer å henge med på det som foregår i samfunnet uten å være tilkoblet det sosiale mediet.

Da jeg logget meg på Facebook fredag ble jeg bedt om å gjennomgå mine personverninnstillinger. Dette tilsynelatende fordi de ønsker å etterleve nye strengere regler. Jeg var spent på hva som møtte meg, så jeg leste enda nøyere enn hva jeg vanligvis pleier. Jeg ble blant annet spurt om de kunne lagre opplysninger om jeg som skulle brukes til tilpasset reklame. Dette trykket jeg nei på, selv om reklame som er tilpasset meg kan være interessant. Det vil si at jeg ikke lenger skal se annonser som Facebook mener er tilpasset min person, alder og kjønn ut ifra lignende saker jeg har vært inne på tidligere.

Vil dette si at annonsering på Facebook ikke blir like attraktivt for tilpasset reklame da mange kanskje gjør det samme som meg og trykker nei på dette. Men spørsmålet jeg sitter igjen med er om jeg kan stole på at de tar mitt nei på alvor. Eller kommer jeg også i fremtiden til å få masse reklame som dukker opp, men hvor de sniker det inn via at det er venner av meg som har gitt likerklikk, eller på måter slik at jeg ikke skjønner at det er tilpasset reklame det jeg får presentert.