Lønnsveksten fortsetter for konsernsjef Steffen Kragh og visekonsernsjef og finansdirektør Hans J. Carstensen i Egmont, som eier hele TV 2.

Egmonts årsrapport viser at den totale kompensasjonen til ledergruppen var på 4,87 millioner euro i 2017 – noe som tilsvarer 45,4 millioner kroner omregnet med gjennomsnittskursen i 2017. I 2016 var deres lønn på 4,648 millioner euro, eller 43,2 millioner kroner. Tallene inkluderer pensjonskostnader, skriver Dagens Næringsliv.

- Lønnsnivået- og økningen fremstår som enormt umusikalsk når vi vet hvilke utfordringer bransjen står i, hvor usikre fremtidsutsiktene er for mange ansatte, og hvordan det stadig må kuttes, sier Trettebergstuen., Anette Trettebergstuen, til DN.

Høyres mediepolitiske talsperson, Tage Pettersen (H), karakteriserer lønnsnivået som «hinsides» det vi er vant med i Norge. Gjennom pressesjef Jesper Eising svarer styreleder Lars-Johan Jarnheimer i Egmont slik på kritikken:

- Egmont har medievirksomhet i 30 land. Egmonts konsernledelse er avlønnet markedskonformt basert på dansk og internasjonalt nivå. Ledelsens vederlag er sammensatt av fast vederlag pluss prestasjonsbonus og «retention»-bonus, som det er knyttet en rekke betingelser for utbetaling av, skriver Jarnheimer.