Amedia leverer et brutto driftsresultat på 476 millioner kroner i 2017.  Det kommer frem på en pressekonferanse fredag morgen. 

Resultatet er en bedring på nesten 100 millioner kroner fra 2016 og skyldes ifølge en pressemelding en «kraftig digital abonnementsvekst, digital annonsevekst i andre halvår og god kostnadskontroll».

Det resultatframgang både på forretningsområdene lokalavis og trykkeriene, men selskapet taper penger på annen virksomhet og det med 42 millioner kroner.

- Vi gleder oss over et meget sterkt resultat. Den økonomiske handlefriheten vi har skapt gjennom 2017 skal brukes til å levere enda bedre produkter til glede for lesere og annonsører, sier konsernsjef Are Stokstad. 

Mediekonsernet med over 60 lokalaviser i porteføljen nesten dobler overskuddet før skatt fra 221 millioner kroner i 2016 til 420 millioiner kroner i 2017. 

Øker på abonnement
Amedia hadde ved årsskiftet 160 000 heldigitale abonnenter etter en vekst på 45 prosent gjennom siste år. I sum økte antall abonnenter med 4,3 prosent, mens abonnementsinntektene økte med 8,4 prosent. 

- Veksten er resultatet av et systematisk arbeid med å utvikle innholdet i Amedias lokalaviser. Et stadig bedre digitalt tilbud har ført til at titusener har gjenoppdaget betydningen av en god lokalavis. Landet rundt er Amedias aviser lokale allmennkringkastere som leverer oppdaterte nyheter døgnet rundt og direktesendinger fra hendelser, folkemøter, kultur- og sportsarrangementer, sier Are Stokstad. 

Tidligere denne uken presenterte Mediebedriftene tall på opplagene til samtlige norske aviser (se video i bunn av saken).

Les også: Etter 19 år med opplagsfall, peker pilene oppover i Avis-Norge

Digitalomsetningen går tilbake 
Annonseinntektene falt med 12,9 prosent som følge av de strukturelle endringene i annonsemarkedet, men utviklingen bedret seg gjennom året. Tidligere i dag skrev Kampanje om digitalomsetningen til mediekonsernet. De viste at Amedia gjennom sin Google-allianse har tredoblet den programmatiske annonseomsetningen. 

I 2016 falt det digitale annonsesalget med 13 prosent.

Les også: Google-allianse tredobler programmatisk annonsesalg i Amedia

I meldingen trekker Amedia nettopp frem det programmatiske annonsesalget og Googles annonseteknologi som en årsak til at den digitale annonseveksten økte med 2,8 prosent i andre halvår og at veksten tiltar inn i 2018. 

Men samlet for året falt den digitale annonseomsetningen. De digitale annonseinntektene falt med fem prosent i 2017 som følge av et spesielt tungt første halvår.

Kjøpte Nettavisen
Etter flere år med kraftig inntektsfall, sank konsernets samlede inntekter i 2017 med kun to prosent. Amedia arbeider målrettet med utvikling og vekst, og utnytter det handlingsrommet konsernet har skaffet seg gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid over flere år. 

I oktober 2017 inngikk Amedia en avtale om å overta eierskapet av Nettavisen fra 1. januar 2018.

- Jeg har store forventninger til hvordan en sterk nasjonal posisjon sammen med våre mange lokalaviser vil styrke Amedias samlede tilbud til lesere og annonsører, sier Stokstad.  

Les også: Amedia kjøper Nettavisen

Her ser du tallene til Amedia for 2017. Alle tall i MNOK. 

Amedia  2017 2016 Endring i prosent
Omsetning 3.533 3.593  - 2
Driftsresultat 396 246  + 61
Resultat før skatt 420 221  + 90

Dette sa ansvarlig redaktør i Bergensavisen, Sigvald Sveinbjørnsson, etter at opplagstallene for 2017 ble presentert tidligere i uken.