Rett før jul presentere Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sin undersøkelse om seksuell trakassering i mediebransjen etter en høst der #metoo-bevegelsen slo som en bombe ned i mediebransjene som i nesten alle industrier og bransjer.

Nå følger MBL opp med en undersøkelse om kjønnsbalansen i mediehusene i Norge etter at mange av kommentarene fra undersøkelsen mente «en bedrift med god kjønnsbalanse vil være et punkt for å bli kvitt trakasseringsproblemer.» Fjoråret viste nemlig  at mange norske mediehusene har et stykke vei å gå - i hvert 

I dag slippes det tall som viser at det er på konsernnivå at problemet er størst, der kvinneandelen på mellomledernivå og ledernivå er henholdsvis 33 prosent og 21 prosent. Det vil si at kun to av ti toppledere i norske mediekonsern er kvinner. 

- Her er det en betydelig forskjell og det bekrefter det som har vært skrevet om bransjen tidligere, sier Tove Nedreberg, styreleder i Mediebedriftenes Landsforening.

Les også:  Bjørkavåg slutter som NHST-sjef: - Har vært en oppvekker for meg

Les også: Schibsted-sjefen presset av sine egne i #metoo-debatt

Det gjør mediebransjen ikke til de verste, men heller ikke blant de beste i norsk næringsliv.

- Vi må følge dette videre også kan vi ha en forhåpning om at det blir bedre i 2018. Men det er viktig at vi faktabelegger det vi diskuterer, sier Nedreberg.

En av dem som kritiserte bransjen tidligere, inkludert sitt eget konsern, var VGs politiske redaktør Hanne Skartveit. Hun sier torsdag dette til Aftenposten:

- Dette bekrefter bildet vi ante. I lys av det som har skjedd i høst og i vinter, håper jeg toppledelsen i mediebedriftene gjør en endring for å bedre kjønnsbalansen. Det er en klar forventning fra min side, sier VGs politiske redaktør Hanne Skartveit.

Bedre blant ansatte
Alle tall slippes i dag i VG-auditoriet klokken 10.00. Der vil MBL prestere funnene i den nye undersøkelsen der totalt 227 av 330 bedrifter har svart på undersøkelsen om hvordan det står til med kjønnsbalansen i norske medier. 

Der viser det seg at blant 7.863 ansatte er det er det 3.006 kvinner og 4.857 menn. Det vil med andre ord si at det i mediebransjen i dag jobber 62 prosent menn og 38 prosent kvinner.

Det er helt på linje med fordelingen kvinner og menn i privat sektor i Norge der 36,6 prosent er kvinner og 63,4 prosent er menn. 

Her er det store forskjeller i de ulike delene av mediebransjen. I trykkeriene og distribusjonsselskapene er overvekten av menn på henholdsvis 80 og 88 prosent, mens det i mediekonsernene og i de redaksjonelle bedriftene står bedre til med kjønnsbalansen bedre med henholdsvis 54 og 56 prosent.

Slår tech-bransjen
Situasjonen i mediebransjen er samtidig bedre enn i for eksempel en bransje som teknologibransjen. I går presenterte Abelia en liste over landets 50 mektigste tech-kvinner og der stod det å lese at «en overveldende majoritet av menn som jobber med teknologi.» Samtidig øker behovet for IT-kompetanse i mediebransjen.

Les også: Hun er én av Norges 50 mektigste tech-kvinner: - Vi må heie på gode rollemodeller

For eksempel utgjør kvinner kun 26 prosent av de ansatte og 17 prosent av topplederne i IT-næringen.

Tilsvarende tall for mediebransjen og i MBLs undersøkelse er at blant medarbeiderne finner en 38 prosent kvinner og blant lederne er 36 prosent kvinner - men altså bare 21 prosent kvinner i toppledelsen på konsernnivå. 

Ikke noe bedre enn Norden
Ser en på tilsvarende internasjonale undersøkelser er situasjonen også bedre i Norge enn i andre land. I en undersøkelse fra Nordicom – Nordisk informasjonssenter for medie- og kommunikasjonsforskning, basert på listen over de 100 største internasjonale medieselskapene fra Institutt for media og kommunikasjonspolitikk (IFM) i Tyskland, viser et langt mer nedslående resultat.

Resultatet viser en betydelig mangel på kvinner blant ledelsen av disse selskapene. Tretti selskaper har ingen kvinner i toppledelsen og kun 17 present av topplederne er kvinner, ifølge statistikken fra Nordicom.

Ser en på de seks nordiske selskapene som er med i denne undersøkelsen, kommer det frem at andelen kvinner i toppledelsen er 20 prosent.

Blant disse nordiske selskapene finner en selskaper som Schibsted, Spotify, Bonnier, Modern Times Group, Sanoma Finland og Egmont.

Her er noen av de viktigste funnene i MBL-undersøkelsen «Kjønnsbalanse i norske medier»

  • Totalt 7.863 ansatte, av disse er det 3.006 kvinner og 4.857 menn
  • 675 personer av disse er definert til å sitte i ledergrupper, hvorav 245 kvinner og 430 menn. 
  • 834 personer av disse er rapportert til å ha funksjonen mellomleder, og av disse igjen er 351 kvinner og 483 menn.
  • 6.496 personer er definert som medarbeidere, og av disse er 2.461 kvinner og 4.035 menn.