Regjeringen vil fjerne all utenlandsk spillreklame fra norske TV-skjermer. TV-selskapene og spillbransjen mener det er et brudd på EØS-avtalen.

Det skriver Bergens Tidende mandag.

Regjeringen legger snart fram et forslag som skal forby utenlandsk pengespillreklame på kanaler som Discovery Networks' Max og MTGs TV 3. I tillegg har Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti lagt fram en åttepunktsliste som inkluderer IP-blokkering av utenlandske spillselskaper.

Men norske politikere kommer til å møte tøff motstand, skriver avisen.

- Dette er noe vi er alvorlig bekymret for. Reklame for pengespill på utenlandske TV-kanaler som sendes i Norge er mangedoblet de siste årene. En betydelig del av disse pengene brukes på utvikling av norske TV-produksjoner, noe som igjen bidrar til å skape arbeidsplasser og et rikt mediemangfold, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery til BT.

Avvist
Svenske myndigheter har forsøkt å stanse alkoholreklame på svenske skjermer via MTG og Discovery. Men EU-kommisjonen avviste nylig dette.

- Avgjørelsen i Sverige bekrefter at de nasjonale myndigheter må forholde seg til sendelandsprinsippet – at det er reglene i det landet man sender fra som avgjør hva man kan sende. Ettersom dette regelverket er likt i hele EU, mener vi det samme må gjelde i Norge, sier Skoland.

Jan Magne Langseth, ekspert på EU-rett, sier til avisen at han tror spill- og TV-bransjen vil ha en sterk sak dersom regjeringen vedtar et forbud.

Store summer
- Men en slik sak kan ta flere år å få avgjort, sier han.
Kulturdepartementet opplyser at de er godt kjent med dommen mot Sverige, men at de fortsatt kommer til å sende sitt lovforslag ut på høring.

17. februar skrev Dagens Næringsliv at Discovery og MTG årlig henter over en halv milliard kroner fra spillreklame.

(©NTB)