I dag legger TV 2 frem tall som viser at Norges største kommersielle tv-kanal fikk et overskudd før skatt på 333 millioner kroner. Det er en klar bedring sammenlignet med tilsvarende tall for 2016 da overskuddet var på 116 millioner kroner.

TV 2 forbedret dermed driftsresultatet før finans med over 200 millioner kroner, til 329 millioner kroner.

- Resultatene i 2016 var preget av den store restruktureringen vi gjorde da. I tillegg er 2017 et år hvor vi ikke har store mesterskap som koster mye penger. Vi opplever at dette er et resultat som reflekterer en sunn økonomi, sier TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør, Olav T. Sandnes til Kampanje.  

Les også: Dyr tv-sport tynger resultatet – men TV 2 tjener fortsatt penger

Han mener utviklingen i mediemarkedet viser hvor viktig det er å levere gode resultater som sikrer en sunn økonomi slik at TV 2 kan satse videre i et krevende tv-marked. 

- Vi står midt oppi en enorm transformasjon i bransjen vår og da er det også viktig at vi har langsiktige eiere som tillater at vi også investerer i årene som kommer, sier han.

Ingen vekst i omsetningen
Marginen til TV 2 er ikke på mer enn snaue seks prosent, og dermed vesentlig lavere enn hva man har sett fra TV 2s konkurrenter så langt, men det som burde bekymre Sandnes mer, er nok at omsetningen i TV 2 ligger helt flatt sammenlignet med 2016.

Omsetningen endte på 4,25 milliarder kroner og det er mange, mange år siden det ikke har vært bedre vekst i topplinjen til TV 2.

- I den bransjen vi er i nå, er det mange som ser at det vi lever for ikke er endret, men det vi lever av må endres. Det at vi klarer å ha såpass god vekst både på Sumo og på lineær-tv, gjør at vi er fornøyd med den omsetningen vi har, sier Sandnes.

- Hva skal til for at omsetningen skal vokse mer?

- For oss er det viktigst å sikre at vi har en sunn økonomi og at vi klarer å fylle oppdraget. Det er de to målene vi har og er de viktigste målsetningene. Omsetningsvekst for omsetningsvekstens skyld er ikke viktig for oss, sier Sandnes.

Venter på TV 2-avtale
Olav Sandnes mener TV 2 er en viktig nyhetsfaktor i det norske samfunnet og at kanalen fortsatt gjør det bra når det inntreffer store nyhetshendelser. I forbindelse med Listhaug-dramaet denne uken fikk TV 2 Nyhetskanalen en markedsandel på hele 7,5 prosent blant tv-seerne og det var den sterkeste dagen så langt i år.

Fortsatt venter Sandnes på en ny avtale med Staten om å få kompensert for allmennkringkasteroppdraget. Godt ut i det nye året, er det ingenting som tyder på at en ny avtale er rett rundt hjærnet - etter at kanalen var eneste søker høsten 2017. 

Les også: TV 2 søker på ny tv-avtale – kan få nesten 700 mill.

- Blir det en avtale med Kulturdepartementet før sommeren?

- Hvilket tidspunkt det skjer på, er ikke det avgjørende for oss. Vi er opptatt av at vi har et godt grunnlag for en slik avtale og at det ikke kommer overraskelser for oss, sier Sandnes.

Kulturdepartementet har så langt fristet med en kompensasjon på opp mot 135 millioner som motytelse til at TV 2 leverer daglige nyhetssendinger og har hovedkontor i Bergen. Etter det Kampanje kjenner til, er samtalene mellom Kulturdepartementet og ESA noe av det som trekker prosessen ut.

- Jeg opplever at embetsverket gjør en grundig jobb, sier TV 2-sjefen.

- Er det noen uenigheter om verdien på oppdraget?

- Nei, det er ikke det. Der er rammene veldig tydelige og begrenset oppad til 135 millioner kroner, også er det slik at om merkostnadene er mindre, får man også mindre i kompensasjon, sier han.

- Sorg uten Premier League
- En av de viktigste sakene i 2018 ved siden av tv-avtalen blir vel det å fornye Premier League?

- Premier League er en viktig del av det norske seere kjenner og vi har rukket å bli veldig glad i det produktet selv. Uansett hvor mye jeg har å gjøre, klarer jeg å se et par kamper i uken. Jeg vet ikke helt hvordan jeg klarer det og mange stusser over det, sier Sandnes.

Men det er også en grense for hva Sandnes kan betale for å følge favorittlaget Manchester United på TV 2s kanaler.

- Vi må stikke fingeren i jorda og det vi alltid sier er at rettigheter er til låns eller til leie da, fordi vi betaler litt for disse rettighetene. Men dersom vi mister Premier League kan jeg love deg at det blir en ordentlig sorgprosess i TV 2. Det er mange av oss som er glade i dette produktet. For oss er det likevel viktig at vi ikke går av oss skoene. Det var en som sa til meg at man blir alltid klappet inn når man kommer med en ny rettighet, men har man betalt for mye skulle man egentlig bli kjeppjaget ut, sier TV 2-sjefen.

Her ser du regnskapstallene til TV 2 for 2017. Alle tall i MNOK. 

TV 2 2017 2016 Endring i prosent
Omsetning 4.257 4.251  + 0,1
Driftsresultat 329 116  + 19,0
Resultat før skatt 333 130  + 156