Selv om digitalinntektene i VG vokser og i fjerde kvartal for første gang var større enn printinntektene går det tråere i abonnementsavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Inntektene falt med 13 prosent til 648 millioner kroner og på printsiden var fallet på 16 prosent. Også digitalinntektene faller.

Abonnementsinntektene øker med tre prosent i fjorårets fjerdekvartal, godt hjulpet frem av salget av digital abonnement.

Det er imidlertid ikke godt nok til å hindre et resultatfall på 31 millioner kroner til 40 millioner kroner for fjorårets fjerdekvartal.

Det til tross for at Schibsted fortsetter å kutte kostnader i abonnementsavisene og det med hele ti prosent, eller rundt 70 millioner kroner for kvartalet.

- Vi utvikler våre publisistiske virksomheter til å bli bærekraftige digitale forretninger på lang sikt og vi må fortsette å styrke våre to inntektskilder samtidig som vi kan tilpasse kostnadsbasen, sier konsernsjefen i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal.