Mediekonsernet Polaris Media legger frem et brutto driftsresultat på 42 millioner kroner i fjerde kvartal for 2017. Det er en bedring på to millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor om en ser bort fra engangskostnader som påløp i perioden. 

Det er særlig bedring i mediehusene som øker overskuddene fra 31 til 39 millioner kroner, men Polaris Trykk slår av resultatene med fem millioner kroner. 

Strategi- og effektiviseringsprosjektet «PM2020» har ifølge en melding fra konsernet vist betydelige positive effekter i 2017. Innen 2020 skal det realiseres resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 millioner hvor av halvparten i 2017.

Konsernet har samtidig hatt inntektsvekst i de to siste kvartalene av 2017 og i fjerde øker omsetningen med ti millioner kroner til 403 millioner kroner.

- Den positive utviklingen drives av god vekst i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene, og gjennomføringen av betydelige kostnadstiltak, skriver selskapet i en børsmelding.

Videre i meldingen står at «konsernet lykkes stadig bedre med å utvikle innholdsproduktene og opplever god betalingsvillighet for de digitale leserproduktene.»

Øker antall abonnenter
Antall abonnenter øker med åtte prosent til 195.439, drevet av sterk vekst i antall rene digitale abonnementer som øker fra 23.878 til 44.711.

Nesten alle mediehusene i konsernet har vekst i antall abonnenter og ser en på fjerdekvartalstallene øker abonnementsinntektene med syv prosent til 131 millioner kroner.

- Jeg gleder meg spesielt over at antall abonnenter øker betydelig, drevet av at antall rene digitale abonnementer nesten dobler seg, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Ser en på hele året endte mediekonsernet med sine aviser Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdal Budstikke og iTromsø opp med et brutto driftsresultat på 159 millioner kroner, opp fra et tilsvarende resultat i 2016 på 120 millioner kroner.

Bedring på annonser
Ser en på utviklingen innen annonseområdet, viser også det en bedring. Samlet faller annonseinntektene med to prosent til 169 millioner kroner om en ser digitalt og papir under ett i fjerde kvartal.

Fasit for 2016 var imidlertid en nedgang på seks prosent, slik at «årets reduksjon er en betydelig forbedret utvikling sammenlignet med tidligere år», skriver selskapet.

- Mediehusene har det siste året styrket sin konkurransekraft i annonsemarkedet, og har lyktes godt med gjennomføringen av de strategiske satsningene på felles digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted, oppbygging av byråtjenester rettet mot de lokale markedene, og betydelig kompetanseløft. Dette bidro til å gjenskape digital annonsevekst i 2017, sier Koch i en melding. 

I 2017 økte verdien på eierandelen i Finn.no med 227 mill., og konsernet fortsatte å styrke den finansielle utviklingskraften og utbyttekapasiteten ved å foreslå et utbytte på kr. 1,50 per aksje for 2017.

Polaris Media inngikk i februar 2018 en avtale om å bli majoritetseier i Trønder-Avisa-konsernet blant annet for sørge for mer digital vekst i avisa.

Her ser du tallene til Polaris Media for fjerde kvartal i 2017. Alle tall i MNOK. 

Polaris Media 2017  2016 Endring i prosent 
Omsetning 403,9 393,3 + 2,6
Driftsresultat 30,2 - 118,6 -
Resultat før skatt 4,1 - 193,3