Styret i NRK har vedtatt at NRK trenger nytt hovedkontor, og at de skal jobbe videre med en klar ambisjon om ny lokalisering i Oslo-området. Det skriver NRK i en melding i dag.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Erikesen er glad for vedtaket.

- Bygningsmassen på Marienlyst er bygget ut gjennom 80 år. Den er ikke lenger egnet for framtidas medievirksomhet. Vi må tenke på hva som er behovene framover. Et nytt hovedkontor skal bygge opp under NRKs mål om å være en allmennkringkaster som tar i bruk og utvikler ny teknologi, som leverer norske produksjoner i verdensklasse, og som gir gode rammer for å utvikle organisasjonen videre, sier Eriksen i meldingen.

Styrevedtaket sier ingenting om hvor NRK skal flytte eller når det skal skje, men legger til grunn at de potensielle verdiene på Marienlyst indikerer at NRK kan bære kostnadene ved et nytt hovedkontor. 

Dersom det viser seg at forutsetningene for flytting liekvel ikke er tilstede, kan prosessen stoppes på kort varsel.

- Vi er blant annet avhengig av en omregulering av Marienlyst-området for at det skal kunne bli boliger her. Det er også stor sannsynlighet for at området vi skal flytte til må reguleres. Dermed er det fortsatt noen år til vi kan begynne å pakke, sier Eriksen.