Bare to uker etter at gigantfusjonen mellom TDC og MTG så dagens lys, er lufta gått helt ut av ballongen som skulle sikre Norden et nytt kraftsentrum hva gjelder tv-innhold og distribusjon av levende bilder. Med en samlet kundebase på ti millioner, snakket MTG- og TDC-toppene i Norge om et «et selskap man ikke hadde sett før». Men den gang ei. Milliardfusjonen mellom Danmarks største telekonsern og et av Nordens største tv-selskap, punkterte nemlig da et konsortium bestående av danske pensjonskasser og et investeringsselskap ga et eget bud på TDC.

MTG-toppen Anders Jensen, som var tiltenkt jobben som nestkommanderende i det nye og sammenslåtte TDC og MTG, står tom tilbake.

- Er du skuffet?

- Ja, selvsagt er man skuffet. Jeg har jobbet i mange år i TDC og diskutert det lenge med Pernille Erenbjerg (konsernsjef i TDC, red. anm.). Vi hadde tro på denne avtalen som gikk på å smelte sammen medier og telekom på en helt ny måte, og når man har jobbet så mye med en sak og ikke lykkes, ligger det også et element av skuffelse der. Men vi har bygget en sterk nordisk virksomhet i MTG Nordic som vi er ganske komfortable med og som vi er sikre på vi skal klare drive godt også i fortsettelsen, sier han. 

- Blir dette et nederlag for deg personlig?

- Nei, det er ikke et personlig nederlag for meg, men jeg er skuffet. Det er jeg, sier han.

Les også: Gigantfusjon slår sprekker - bekrefter at konsortium legger inn bud på TDC

- Visste ingenting om finansdrama
Planene om å slå seg sammen de to nordiske selskapene, ble presentert første februar i år. Men i løpet av den neste uken skulle det utspille seg et finansdrama man sjelden har sett maken på den danske telekom-scenen. For én uke etter at milliard-fusjonen ble presentert, dukket de første mediesakene opp om at det var en gruppering av kjøpere som hadde lagt inn et bud på den danske telekjempen på egenhånd.

Det skjedde samtidig med at konsernsjefen i TDC og MTG-toppen Anders Jensen var på et større roadshow og presenterte fusjonsplanene for investorer og medier i Norden, Storbritannia og USA. 

- Hvor lenge var du og konsernsjefen i TDC i paradis og når fikk du vite om det nye budet på TDC?

- I flere dager i forrige uke var Pernille Erenbjerg og meg selv på et roadshow og frem til torsdag visste vi ingenting. Det var først i slutten av forrige uke at vi fikk beskjed om brevet som var blitt lekket til mediene om den nye budgiveren. Mandag morgen fikk vi beskjed fra TDCs styre om at de hadde anbefalt et annet bud. Frem til da visste vi ingenting, sier Jensen.

Får kompensasjon
Han sier han har brukt mye tid på å planlegge fusjonen og at MTG som selskap har lagt ned mye ressurser i arbeidet.

- Hvor mye penger har MTG tapt på at arbeidet med planene ikke førte frem?

- Det er riktig at vi har brukt mye tid og ressurser på noe som ikke blir noe av, men samtidig har vi også bygd opp et momentum og en kunnskap som vi skal kunne dra nytte av senere, sier han.

I motsetning til USA, der det ofte avtales og utbetales ganske friske erstatningssummer dersom en av avtalepartnerne trekker seg, er ikke slike «break fees» så vanlige i Norden, kan MTG-toppen fortelle.

- Har dere krav på kompensasjon fra TDC?

- Ja, det ligger en «mutual break fee» i avtalen mellom TDC og MTG, men det er ingen store penger det er snakk om. Det er ikke så vanlig med store «break fees» i Norden, men vi har et krav om kompensasjon. Det er et mindre beløp og det er ikke et tresifret antall millioner kroner, sier han.

- Et tosifret antall millioner?

- Ja, det er riktig, sier han.

- Hva skal dere gjøre nå? Blir det å selge til Telenor eller Telia?

- Nei, vi har ingen planer om det nå og vi har forsøkt å påpeke at dette aldri var en salgsprosess for MTGs del. Vi søkte et samarbeid der vi var interessert i å gå inn i en større sammenheng for å bygge opp en enda sterkere kraft på det nordiske tv-markedet. Men når det ikke skjedde denne gangen, har vi ingen konkrete tanker eller planer rundt Telenor og Telia. MTG Nordics har gjort det veldig bra de siste årene og 2017 ble det sterkeste året i konsernets historie, så jeg føler det er en god «starting point» for å gå videre på egenhånd, sier Jensen som selv har jobbet i Telenor.

- Dårlige nyheter
Etter det Kampanje kjenner til er det flere ganger forsøkt å gjøre tilsvarende avtaler i Norden, for eksempel Telenor, Egmont og Bonniers planer om å lage et nordisk superselskap. Selv om det aldri er blitt bekreftet av MTG eller Telenor, skal de to ved flere anledninger ha vært i konkrete samtaler med MTG om en sammenslåing

Men kompleksiteten i disse avtalene hadde frem til MTG og TDCs super-avtale ikke ført frem. 

Uten å kommentere de ovennevnte planene, sier MTG at en avtale om en sammenslåing denne gangen var på plass og at det ikke var interne forhold, men eksterne forhold som felte fusjonen.

- Det var vel det vi kan kalle uforutsette hendelser. Det er riktig at denne type avtaler er veldig komplekse, men denne gangen hadde vi kommet frem til et felles avtalegrunnlag. Så viser det seg at det kommer inn et høyt bud på den andre avtalepartneren, også vurderer TDC det dithen at de vil ta de kortsiktige pengene framfor å bygge verdier for fremtiden.

- Er ditt inntrykk at de nye TDC-eierne ikke vil gå videre med planene om å fusjonere TDC og MTG?

- Det er mitt inntrykk, ja. Jeg har ikke fått noen andre typer indikasjoner så det ser ikke slik ut.

- Hvem skal ta opp kampen med Netflix nå?

- Viaplay er et sterkt alternativ til Netflix, men lokale tjenester må ha store ressurser og denne type samarbeid, som det TDC og MTG la opp til, hadde gitt oss mulighetene til å øke investeringene i innhold. Dette er bad news for den nordiske content-industrien og produksjonsmarkedet, sier han.

Tror fortsatt på visjonen
Selv om planene om å fusjonere innhold og distribusjon ikke lykkes denne gangen er Jensen «helt overbevist» om at en slik sammenslåing vil finne sted før eller siden.

- Ja, i en eller annen form kommer det til å skje og det vil kreves noe mye større enn at telekom kjøper sport. Skal vi klare å utrette noe virkelig stort, vil det kreves en helt annen form for konvergens.

- Og MTG er åpne for å spille en rolle i denne konvergensen også i fremtiden?

- Ja, helt klart. Vi vil være en pådriver i dette markedet og spille en rolle i det som utvikler og skaper det nye. Vi skal ikke bare følge etter, sier han.