Stortingsmeldingene står i kø for den nye kulturministeren. Viktigst er kulturmeldingen, som etter planen skal legges fram i høst, sier Trine Skei Grande (V).

- Kulturmeldingen vil slå en himmel over alt det vi jobber med, sier Grande.

Det er 15 år siden forrige kulturmelding. Mye har skjedd siden den gang, ikke minst på det digitale området, så det er på tide at det nå kommer en ny, mener kulturministeren.

- Det kommer flere andre viktige meldinger, som en frivillighetsmelding, melding om kunstnerøkonomi og stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Vi skal også legge fram en språklov. Så jeg har kommet inn på et veldig spennende tidspunkt i kulturpolitikken i Norge, sier Grande.

Etter én måned i jobben er det ingen til om at Venstre-lederen trives.

- Jeg føler virkelig at jeg har kommet på riktig plass, sier hun.

Mediefinansiering
Når NTB ber henne trekke fram områder hun kommer til å prioritere framover, er kulturmeldingen et selvsagt valg.

- Mediefinansiering blir også viktig. Mediefeltet er i enorm endring, og vi må henge med politisk, sier Grande.

Mediemangfoldsutvalget kom med sin innstilling i fjor, og en utålmodig medieverden venter på oppfølgingen av den. På spørsmål om når stortingsmeldingen kommer, svarer Grande «så fort som mulig».

- Men dette må ses i sammenheng med at vi skal gjøre noe med lisensen. Nå jobber vi med å finne noen modeller som kan skape bred enighet. For dette kan vi ikke vedta med to stemmers overvekt i Stortinget. Jeg håper å få til en dialog med de andre partiene, slik at vi kan få til en modell for mediefinansiering som får bred støtte, sier Trine Skei Grande.

En fjerning av dagens NRK-lisens og overgang til en plattformnøytral ordning, er ett av punktene i Jeløy-erklæringen, som danner grunnlaget for Solberg-regjeringens politikk.

Ebokmoms
I Jeløy- plattformen står det også at momsen på ebøker skal bort, noe som skapte stor glede i forlagsbransjen da det ble kjent. Bokbransjen har i årevis ventet på at momsen på ebøker skal fjernes. I dag er momsen på ebøker på 25 prosent, men det er momsfritak for papirbøker.

Men selv om det er slått fast i Jeløy-erklæringen, og dette var noe av det Trine Skei Grande trakk fram da det ble kjent at Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre var blitt enige om å regjere sammen, kommer ikke kulturministeren med et krystallklart svar når NTB spør om hun kan love at ebokmomsen vil forsvinne i løpet av året:

- Det håper jeg, men jeg kan ikke love noe som er i budsjettet før budsjettet kommer.

Samtidig sier Grande at hun ser det som en stor utfordring for norsk språk at det i dag er så lett å kjøpe ebøker på engelsk.

- Det er både lettere, billigere og du får kjappere tilgang på dem enn de norske, sier Trine Skei Grande.

Biblioteker
Som Venstre-leder har hun vært svært opptatt av bibliotekene og hvor viktige de er i den demokratiske prosessen. Når vi nå står overfor en rekke kommunesammenslåinger, er hun da bekymret for at mange bibliotek vil forsvinne? Ifølge loven skal det være et bibliotek i hver kommune, det vil si at lokalpolitikerne kan velge å legge ned bibliotek med loven i hånd når to kommuner blir til en.

- Jeg tror at lokalpolitikerne kommer til å være opptatt av bibliotekene sine. Det som er en utfordring rundt omkring, er at en har hatt for små samlinger, for dårlig kvalitet og for lite fagfolk. På de plassene en virkelig satser og har fagfolk, eksploderer bruken. Det viktigste er kvaliteten, ikke antall bokhyller eller avdelinger, sier kulturministeren.

(©NTB)