Saken er oppdatert med kommentarer fra Christian Tybring-Gjedde.

I formiddag har medienes eget klageorgan, Pressens Faglige Utvalg (PFU), behandlet en klage på et noe spesielt leserinnlegg som VG publiserte i fjor sommer. Innlegget  dreide seg som den mye omtalte Frp-politikeren Christian Tybring-Gjedde, og rovfisken gjedde. Verken politikeren eller fisken kom godt ut av innlegget.

Leserinnlegget, som hadde signaturen Rune S., ble trykket under følgende tittel: «Hver gang jeg ser navnet Tybring-Gjedde, eller ser intervjuer av mannen, setter det seg en dårlig følelse i mellomgulvet.» I innlegget blir Frp-politikeren assosiert med den glupske rovfisken. Karakteristikkene av både Tybring-Gjedde og fisken var sterkt nedsettende.

Klageren Morten Nordby, som har fått samtykke fra Frp-politikeren, mener innlegget var et stygt personangrep og ber PFU felle VG for brudd på god presseskikk. VG, som overfor Tybring-Gjedde har trykket en beklagelse, erkjenner at det var «plumpt og dumt», men går ikke med på at det var strid med pressens eget etiske regelverk, Vær Varsom-plakaten (VVP).

Nordby mener VG har brutt følgende punkter i VVP:

• Punkt 3.1, om at kilder som hovedregel skal identifiseres

• Punkt 4.1, om saklighet og omtanke

• Punkt 4.3, om privatliv og stigmatiserende omtale

• Punkt 4.4, om å ha dekning for titler etc.

Lå an til dissens i PFU
PFUs saksbehandler anbefaler at utvalget konkluderer med at VG etter en samlet vurdering ikke har brutt god presseskikk. PFU-medlemmene har imidlertid delte meninger, slik at det en stund under dagens pågående møte kunne tyde på at det gikk mot dissens i klagesaken mot VG. Uenigheten handler om hvorvidt VG etter en samlet vurdering ikke skal felles for brudd, eller om VG skal få kritikk for å ha publisert et anonymt innlegg med sterke personangrep.

Sylo Taraku, statsviter i Tankesmien Agenda, Nina Fjeldheim, rektor ved Humanistskolen og journalist Liv Ekeberg i Agderposten mener VG har gjort seg fortjent til kritikk. Følgende PFU-medlemmer støtter PFU-sekretariatet, Anne Weider Aasen, TV 2 og nestleder i PFU,  Eva Sannum, kreativ leder i Geelmuyden Kiese, Stein Bjøntegård, redaktør i NRK, og Gunnar Kagge, journalist i Aftenposten.

Alt tyder på at utvalget klarer å samle seg om at VG ikke har brutt god presseskikk. Men avisen får trolig noen klare beskjeder fra PFU om å stramme inn på bruken av anonyme innlegg med personangrep. PFU jobber med den endelig uttalelsen i ettermiddag.

- Sterkt personangrep på Tybring-Gjedde
Sekreatariatet i PFU understreket at det skal være stor takhøyde både på meningsplass og i satiresjangeren.

- Innholdet er likefullt underlagt VVP, som alle andre publiseringer i redaktørstyrte medier. Punkt 1 ber mediene legge vekt på saklighet og omtanke i presentasjon. Isolert sett kan det argumenteres for at det påklagede innlegget ikke oppfyller dette kravet. Den nedsettende sammenligningen av Christian Tybring-Gjedde med en fisk, fordi han deler navnet med fisken, fremstår usaklig. Tybring-Gjedde er imidlertid en stortingspolitiker som selv bruker ytringsfriheten aktivt og deltar i samfunnsdebatten med mange sterke meninger. Terskelen for hva han må akseptere i kraft av hans høytstående tillitsverv og rolle i offentligheten, er høyere enn for mange andre. PFU mener derfor avisen ikke har brutt punkt 4.1, sier PFU-sekretariatet.

PFU-sekretariatet merker seg at VG har trykket en beklagelse som var i samme størrelse som det opprinnelige leserinnlegget. PFU har tidligere uttalt at sterke ytringer på leserplass normalt skal undertegnes med fullt navn.

- PFU merker seg at innlegget ikke står med forfatterens fulle navn, selv om det er et sterkt personangrep mot Tybring-Gjedde. Videre kan ikke PFU se at det skal gis kildevern i dette tilfellet. Forfatteren er imidlertid ikke helt anonym. Han har skrevet under med fornavn og initialer. Det er også av betydning at Tybring-Gjedde har en markant offentlig rolle. Det gjør det mer akseptabelt at leserbrevet mangler fullt navn, sier saksbehandleren.

Tybring-Gjedde: - Anses som fritt vilt
Christian Tybring-Gjedde
sier til Kampanje at han takker Morten Nordby for å ha engasjert seg i saken, men sier han er «blitt vant ut til å bli skjelt ut i mediene», og at han derfor ikke tar dette seriøst.

- Karikering av meg som person er etterhvert blitt en etablert norm. Jeg oppfatter dette som en dokumentasjon for at mine meningsmotstandere ikke evner å formulere motargumenter og da finner det opportunt å angripe person. Det er jo medienes vilje til å trykke dette oppgulpet som gjør at jeg kontinuerlig tvangsettes i en medieetablert skammekrok. Budskapet er tydelig; Politisk alternativ tenkning aksepteres ikke, og intellektuelle analyser er forbeholdt de som holder seg innenfor den godkjente politiske rammen. De som ikke gjør det anses som fritt vilt, sier Tybring-Gjedde.

- PFU-sekretariatet mener terskelen for hva du må akseptere i kraft av ditt tillitsverv og rolle i offentligheten er høyere enn for mange andre. Kan du være enig i det?

- Jeg kan ikke være enig i det. Jeg har ikke uttalt meg noe sterkere om noe som helst de siste fem årene enn en hvilken som helst annen stortingspolitiker. Jeg sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen og engasjerer meg i de spørsmålene som tas opp der. At PFU mener jeg er en huggestabbe for folk flest, får de selv gå god for.

- Forventer du flere stikk?

- Svaret er ja, og det viser hvor stakkarslig og samstemt og konformt norsk medielandskap har blitt.

- Ikke vår oppgave å være smakspoliti
PFU-representant for allmennheten, rektor Nina Fjeldheim ved Humanistskolen, kjøper ikke sekretariatets vurdering helt uten videre.

- Jeg synes ikke det er en helt opplagt sak. Jeg synes det er et helt usaklig leserinnlegg. Man kan gjerne være usaklig og skrive dumme ting, men jeg skjønner ikke at forfatteren skal bekyttes mot å undertegne med fullt navn. Ikke forstår jeg heller at det hjelper at hans innlegg er signert med fornavnet.

Hun fortsetter:

- Man må gjerne komme med kraftige angrep på Tybring-Gjedde, han er jo selv en person som kommer med sterke meningsytringer på samme nivå. Det synes jeg likevel ikke fritar VG for ansvaret.

- Rett og slett en blemme
Liv Ekeberg, som representerer journalistene i PFU, sier seg enig i mye av det Fjeldheim framhever.

- Jeg er ikke ikke helt bekvem med denne uttalelsen, sier Ekeberg, som mener «VG slipper litt for lett av kroken» i sekretariatets innstilling.

- Hele innlegget er et personangrep, men det er ikke vår oppgave å være smakspoliti for om dette er en god eller dårlig satiretekst. Men dette er rett og slett en blemme, den burde aldri vært satt på trykk, sier Ekeberg.

Stein Bjøntegård, som representerer redaktørene, mener VG har anonymisert forfatteren.

- Rune S. fremstår som anonym og det vil han gjøre for Tybring-Gjedde også. Det er en uting at slike angrep skrives anonymt. Men jeg spør meg om innlegget er viktig nok? Det er jo så dumt at det preller av. Det er ikke en gang et forsøk på seriøs kritikk. Det er det som gjør at jeg er i tvil om dette er et brudd.

Eva Sannum, som representerer allmennheten, støtter Bjøntegård:

- Hvor alvorlig man skal ta denne saken er avhengig av hvor prinsipielt man skal angripe den. Det er ting som heller mot at det er kritikkverdig, men samtidig er det så plumt at det kanskje er riktig å si at det etter en samlet vurdering ikke er brudd på god presseskikk.

Gunnar Kagge, som representerer journalistene, hengte seg på.

- Det var et særdeles mislykket forsøk på å være morsom, men når vi har takhøyde for humor, så må vi ha også ha det for dårlig humor. Jeg mener det er greit å trykke det helt til det kommer til signaturen. Da er spørsmålet om det er nok til å felle, og det synes jeg ikke. Jeg vil heller bruke uttalelsen til å gi en anbefaling om hva man skal gjøre med signaturer.

- Stygg, sleip, og stor i munnen
Brødteksten i det omstridte innlegget ble innledet slik:

 «Jeg ønsker å snakke litt om både personen Tybring-Gjedde, og fisken gjedde. Grunnen for dette, er fordi personen Tybring-Gjedde får ufortjent mye spalteplass i medier. Mens fisken gjedde nesten aldri kommer i avisa eller på tv. Det går ofte kaldt nedover ryggen, når jeg ser artikler om eller av personen Gjedde. Fyren virker for meg snever, og ofte for dømmende til alt som ikke er norsk.»

Artikkelforfatteren Rune S. skrev videre at han i det siste hadde begynt å assosiere fisken gjedde med Christian Tybring-Gjedde:

 «Allerede som unge mislikte jeg gjedde. Den er stygg, sleip, og stor i munnen. Det  som likevel henger mest igjen er smaken. Gjedde smaker ikke godt. Hver gang jeg ser navnet Tybring-Gjedde, eller ser intervjuer av mannen, setter det seg en dårlig følelse i mellomgulvet.»

Klager er Morten Nordby beskriver leserbrevet som «et eneste stort personhetsende innlegg». Nordby finner «ingen saklighet», «kun stygge personangrep».

«Ved å trykke slike leserinnlegg, fremmer redaktøren personhets og usaklighet. Redaktøren hemmer derved ytringsfriheten, da mange etterhvert kvier seg for å delta i samfunnsdebatten, nettopp pga. utskjellinger og uthenginger i media», skriver han i klagen.

Mener «Si Det» er VGs svar på kommentarfeltene
VG opplyser at den trykket en beklagelse til Tybring-Gjedde etter at redaksjonen mottok  klagen. Dette ble ikke gjort for å skaffe et argument til et tilsvar i PFU, og bør på ingen måte tolkes som en erkjennelse av presseetisk overtramp, påpeker VG i sitt tilsvar til klagen.

«Vi beklaget fordi vi langt på vei er enig med Nordby når han i klagen slår fast at leserinnlegget ‘harselerer’ med Tybring-Gjedde, og at det mangler ‘saklighet’ (...).»

VG skriver i sitt tilsvar at innsenderen forsøkte å være sarkastisk, og kanskje også humoristisk, men at han ikke lyktes godt med det. Det betyr ikke at publiseringen er i strid med Vær Varsom-plakaten, påpeker VG.

Nordby kjøper ikke VGs forklaring:

«VG skriver at det var et forsøk på et morsomt og ironisk innlegg. Da vil jeg spørre: For hvem da? For de som mangler anstendighet og saklighet kanskje? For de som liker trakassering? For de som ikke kan ironi? Hele innlegget var en studie i presseetisk forfall. At VG mener det ikke bryter noen regler, viser bare viktigheten av at PFU behandler saken i sin helhet og feller VG.»

VG understreker også at leserbrevet ble trykket på debattsiden «Si Det» i papirutgaven, en side som VG ubeskjedent omtaler som  «en institusjon med lange tradisjoner i VG». VG mener at «Si Det» er papiravisens svar på kommentarfeltene, og at debattsiden har eksistert i flere tiår før sosiale medier kom.

«På denne tradisjonelle ‘Si det i VG’-siden er det rom for folkelighet, humor og en krass tone, ofte preget av ironisk og satirisk snert. Flere av innsenderne skriver under med signaturer, og de fleste av dem er gjengangere i spaltene, og har vært det i mange år.»

Vurderer å kreve signatur på alle innlegg
VG minner om at det påklagede leserinnlegget er rettet mot en maktperson: Fremskrittspartiets fraksjonsleder i utenriks- og forsvarskomiteen. Avisen mener også at det er nærmest blir en umulig oppgave å måle et satirisk leserinnlegg om en maktperson opp mot punkt 4.1, om saklighet og omtanke, og punkt 4.3, om privatliv og stigmatiserende omtale. VG viser også til at PFU flere ganger har fastslått at det skal råde ekstra takhøyde for humor, satire og ironi i mediene, og også at politikere nok må tåle litt mer enn andre.

VG forteller at redaksjonen har som et ufravikelig krav at angrep på privatpersoner skal signeres med fullt navn. Men ytringer mot offentlige personer kan derimot skrives under signatur, forteller avisen. VG mener dette er en grensedragning som er i tråd med PFUs tidligere uttalelser i slike saker.  VG opplyser at avisen likevel vurderer hvorvidt den skal begynne å kreve fullt navn på alle typer innlegg.

Les hele saksdokumentet for PFU-klagen her.