Saken er oppdatert med kommentarer fra administrerende direktør Gunnar Stavrum i Nettavisen.

Salgsavdelingen i Nettavisen legges ned som følge av Amedias oppkjøp i fjor høst. Det får Kampanje bekreftet av konserndirektør for salg og marked i Amedia, Victoria C. Schultz.

- Vi sentraliserer alt annonsesalg i Amedia salg og marked, sier hun til Kampanje.

- Hvor mange ansatte mister jobben sin?

- Det er seks årsverk som blir nedlagt i Nettavisen.

Får ikke automatisk jobb i Amedia
Samtidig understreker Schultz at de gjør en offensiv satsing i Amedia. Det innebærer blant annet etableringen av en ny digitalavdeling og opprettelsen av åtte nye stillinger. Ingen av Nettavisens ansatte får likevel automatisk ny jobb der.

- Vi har et økt bemanningsbehov i Amedia salg og marked som følge av at vi blir større, og vi håper flere av de som jobber i Nettavisen søker seg over dit, sier hun.

På spørsmål om hvorfor ikke Nettavisens salgsansatte tilbys jobber i Amedia, henviser Amedia-direktøren til Nettavisens sjefredaktør og administrerende direktør Gunnar Stavrum.

- Dette er vanlig arbeidsjus, svarer Stavrum.

- Formelt er aktiviteten i Nettavisen nedlagt og overtatt av Amedia salg og marked. Samtidig har de behov for flere i Amedia, fortsetter han.

- Kan du garantere at de som søker seg til Amedia får jobb der?

- Det er ikke sånn det fungerer i arbeidsretten, men jeg har god tro på at samtlige får jobb.

- Blir mange forandringer
- Hvilke andre avdelinger står for fall i Nettavisen?

- Jeg vil ikke si at noen står for fall. Vi reorganiserer oss som følge av at vi har nye eiere. Det blir mange forandringer og vi organiserer oss mer rasjonelt, men i sum kommer dette til å gjøre oss sterkere, svarer Stavrum.

- Er det noen av Nettavisen sansatte som vil stå uten jobb enten i Nettavisen eller i Amedia etter at denne prosessen er over?

- Vi må følge arbeidsrettslige spilleregler, men jeg har god tro på at alle ansatte finner funksjoner enten i Nettavisen eller Amedia når vi er ferdige om kort tid. Det er snakk om en omorganisering.

- Denne avdelingen har løftet Nettavisens omsetning fra 80 til 140 millioner kroner siden 2012. Er det ikke litt urettferdig at de nå befinner seg i denne situasjonen?

- Du legger til grunn at dette er en dårlig nyhet. Du kan heller spørre om det ikke er en anerkjennelse for det arbeidet at vi kan organisere oss sånn at vi blir enda sterkere på annonsesalg. Nettavisen har et salg mot landsdekkende kunder og Amedia har et tilsvarende tilbud på andre siden av gata, Det er nokså åpenbart at vi bør samordne oss. Det handler ikke om å spare penger, men om å organsiere oss for enda større vekst.

Salgsdirektør Christine Aannerud i Nettavisen skriver i en tekstmelding til Kampanje at hun opplever situasjonen som udramatisk.

- Jeg vet at alle ansatte er godt kvalifiserte for ledige stillinger i Amedia, sier hun.

- Blir en betydelig aktør
Det var i oktober i fjor at Amedia kjøpte opp Egmonts halvdel av Mediehuset Nettavisen. Det betyr at Amedia nå eier 100 prosent av Nettavisen. Egmont overtok på sin side magasinene Side2 og Side 3, NA Livsstil, samt bloggvirksomheten.

- Vi får økt vårt volum med 50 prosent som følge av at Nettavisen blir innlemmet i Amedia-sfæren. Vi går fra i underkant av 900.000 daglige brukere til 1,3 millioner rene digitale brukere, og blir en betydelig aktør i markedet. Vi blir et mer rekkeviddeprodukt, og i enkelte av områdene hvor vi er store, går vi forbi VG i lokal dekning, sier konserndirektør for salg og marked i Amedia, Victoria C. Schultz.

Les mer: Amedia kjøper Nettavisen