I dag blir det kjent på et allmøte i TV 2 at Davy Wathne gir seg i kanalen. Det skjer etter at TV 2 har fått varsler om det som skal være trakasserende oppførsel fra Wathnes side.

Dette kommer frem i en e-post fungerende sportsredaktør Anniken Hjertholm har sendt ut til de ansatte i TV 2, og som Kampanje har fått tilgang til.

Her er e-posten i sin helhet:

«Davy har sagt opp jobben sin og slutter i TV 2 nå. Han har vært en av TV 2s største og viktigste profiler gjennom nesten 25 år. Seerne har opplevd en ekstremt kunnskapsrik journalist, engasjert og særegen tv-personlighet. Davy sier selv han ikke er noe A4-menneske, og det er på godt og vondt. Det har nå vært en dialog mellom Davy og TV 2-ledelsen etter flere varsler om at hans atferd har vært opplevd trakasserende av kolleger. Det dreier seg blant annet om tilbakemeldinger fra Davy, og om språk og sjargong. I denne dialogen valgte han selv å si opp. Fra selskapets side var ikke saken ferdig behandlet, det vil si at TV 2 ikke hadde konkludert på bakgrunn av informasjonen som har kommet inn. Siden han nå har sagt opp, vil vi heller ikke gå videre med saken ovenfor Davy, men vi vil følge opp medarbeidere som har vært involvert og jobbe videre med hvordan vi skaper et godt og trygt arbeidsmiljø fremover. Vi har blitt enige med Davy om arbeidsfritak i oppsigelsestiden, det betyr at han har hatt sin siste arbeidsdag i TV 2. Vi er enig med Davy om å fortelle om den dialogen og de varslingene som har vært, så det ikke skal oppstå unødige spekulasjoner.»

Wathne: - En dinosaur
Overfor Kampanje forteller Wathne at denne dialogen handler om hans «tøffe språkbruk og sjargong».

- Dette handler om min måte melde tilbake til kolleger på. Det handler om hele min stil, tone og språkform og at jeg har hatt rollen som den gamle norsklæreren som har rettet på språklige feil hos kolleger. Jeg er levning fra en svunnen tid, en dinosaur, med et språk som ikke er gangbart lenger. Min tid er omme i TV 2, sier han til Kampanje.

Det har i høst vært mange saker om tidligere episoder knyttet til seksuell trakassering i TV 2 Sporten. Flere av sakene har endt med oppsigelser. På spørsmål fra Kampanje avviser Wathne på det sterkeste at hans atferd handler om noen form for seksuell trakassering. 

- Nei, overhodet ikke. Jeg har hatt buksene på i 25 år og verken hatt sex med kollegaer eller hatt forsøk på dette. Den type koblinger ønsker jeg ikke å kommentere heller. Hør med Sarah Willand, sier Wathne.

- Jeg sier opp fordi jeg ikke synes det er ok å være et sted der jeg skaper vantrivsel. Jeg er 68 år og trenger ikke å jobbe og skal jeg jobbe må det være et sted der jeg er godt likt og der folk trives med min tøffe språkform og direkte stil, legger han til.

TV 2: - Valgte å si opp selv
Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand bekrefter at Wathne sa opp jobben:

– Det er riktig at Davy har sagt opp jobben sin i TV 2. Etter at flere kolleger varslet om at de opplevde Davys atferd som trakasserende, startet en dialog mellom Davy og ledelsen. Det dreier seg blant annet om tilbakemeldinger fra Davy, og om språk og sjargong. I denne dialogen valgte han selv å si opp, sier hun til Kampanje.

- Vurderte dere å si opp Wathne?

- Da Davy sa opp var vi i en tidlig fase i håndteringen av varslene. Det vil si at TV 2 ikke hadde konkludert på bakgrunn av den informasjonen som har kommet inn. Nå anser vi denne saken for avsluttet med Davy, men vi vil følge opp medarbeidere som har vært involvert og jobbe med hvordan vi sikrer et trygt og godt arbeidsmiljø fremover.

- Først nå vi ser oppfanget
- Har TV 2-ledelsen eller mellomledere mottatt klager på Wathne tidligere? Hvis ja, hva skjedde da?

– Enkeltepisoder har blitt håndtert løpende mellom leder og medarbeider, slik den normale praksisen er. Først nå ser vi omfanget av hvor mange som har opplevd Davys oppførsel som vanskelig. Det er et resultat av at vi har oppfordret medarbeidere til aktivt å si fra om saker og forhold de synes er over grensen og i strid med et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er ikke rom for å oppføre seg uakseptabelt uansett hvilken rolle eller posisjon du har i TV 2. 

For noen uker siden ble TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen sykemeldt som følge av presset han har vært under i forbindelse med opprullingen av episodene med seksuell trakassering kanalen.

Takket for seg
Det var Dagens Næringsliv som først omtalte dagens allmøte og en e-post Wathne har sendt ut til sine kollegaer der han takker for seg.

«Med takk for uforglemmelige øyeblikk gjennom et kvart århundre. Møt fremtidens utfordringer med rak rygg, sunn skepsis og ubestikkelig integritet. Dette fikser dere sammen» skriver han i e-posten ifølge DN.