Det samlede opplaget av norske julehefter er på 2,3 millioner, og det er mange gjengangere blant de mest populære, skriver Dagens Næringsliv.

- De tre mest solgte juleheftene våre er Pondus, Knoll & Tott og Stomperud, og slik har det vært i mange år. Vi går ikke ut med opplagstall for hver hefte, men samlet er trykt opplag på de tre største 460.000 hefter, sier Anita Tveten, som har ansvar for Egmonts julehefter. Hun antar at juleheftesalget i Norge har økt med rundt ti prosent de siste ti årene.

Ifølge opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) falt tegneseriemarkedet med 3,5 prosent fra 2,6 millioner i opplag i 2015 til 2,5 millioner i 2016. Men verken denne nedgangen eller den negative trenden for magasiner og papiraviser ser ut til å påvirke juleheftesalget.

- Salget av julehefter er stabilt og holder seg bedre enn magasiner generelt. Det holder seg egentlig merkelig bra, forteller Bjørnar Westgaard i Vigmostad & Bjørke.

I hans portefølje er det Kapteinens jul, Jens von Bustenskjold og Prøysens jul som gjør det best, med et opplag på 141.000.