Amerikanernes overordnede tillit til mediene har økt etter at Donald Trump vant presidentvalget, viser en ny rapport.

I en undersøkelse som er utarbeidet for Poynter Institute, svarer 12 prosent at de har svært stor tillit til mediene, mens 37 prosent sier de har ganske stor tillit. Samtidig svarer 39 prosent «ikke veldig mye» på spørsmålet om hvor stor tillit de har til mediene, mens 13 prosent svarer «ikke i det hele tatt».

Forskerne bak rapporten sammenholder resultatene med Gallup-målinger som viste at tilliten til mediene har økt fra 32 prosent i september i fjor til 41 prosent i samme måned i år.

- Det er oppmuntrende at publikum støtter mediene, selv om støtten er svak, sier Andrew Guess fra Princeton University og Jason Reifler fra University of Exeter.

Politisk splittelse
- Samtidig skjuler det samlede resultatet en dramatisk polarisering i synet på mediene, skriver de.

Mens rundt tre firedeler av demokratene sier de har tillit til mediene, mener knapt en femdel av republikanerne det samme. 44 prosent av de spurte sier de tror mediene dikter opp historier om president Trump, og 31 prosent sier seg enige med Trump i at de store mediehusene er «folkets fiender».

69 prosent mener mediene «har en tendens til å favorisere én side», men like mange tror også at mediene «hindre politiske ledere i å gjøre ting de ikke bør gjøre».

Innskrenkninger
Forfatterne bak rapporten er bekymret for at en av fire støtter innskrenkninger i pressefriheten, inkludert å gi regjeringen rett til å blokkere nyhetssaker den mener er uriktige eller har slagside.

- Amerikanske nyhetsmedier er utsatt for et angrep uten historiske sidestykke fra landets høyeste embete. Politikere motsetter seg stadig ufordelaktig dekning, men de stadige angrepene på pressens legitimitet savner sidestykke i moderne tid, skriver de. I rapporten står det også at Trumps angrep «tilsynelatende har skjerpet de politiske motsetningene» i synet på medienes dekning.