I høst ble det den nye den nye nettavisen Resett etablert, med milliardærene Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen blant investorene på eiersiden. Blant eierne var også Helge Lurås, Monica Staff, Christian Mikkel Dobloug og Håkon Wium Lie på eiersiden.

Samtidig ble det kjent at Bjørn Ihler ble en av de tre ansatte i redaksjonen. Ihler overlevde terrorangrepet på Utøya i 2011 og har siden den gang markert seg i blant annet debatten om terrorangrepet og massedrapsmannen og terroristen Anders Behring Breivik.

Hans karriere i Resett ble svært kort. For Ihler har sagt opp sin stilling, får Kampanje bekreftet av redaktør Helge Lurås og Bjørn Ihler i ettermiddag.

- Svarte ikke til ambisjonene
Ihler forteller at det er flere grunner til at han nå slutter i Resett. Én av dem er at arbeidet tok langt mer tid enn han først ble forespeilet.

- I utgangspunktet var planen ikke at det skulle være en heltidsstilling og at jeg derfor skulle kunne fortsette arbeidet jeg på godt over heltid gjør utenfor Resett for å bekjempe ekstremisme rundt om i verden. Stillingsprosenten ble oppjustert til 100 prosent etter hvert som vi nærmet oss start, dog med den forståelse at jeg stadig hadde andre avtaler, oppdrag og engasjement i utlandet, samt at jeg i utgangspunktet ikke bodde i Norge og derfor kom til å jobbe mye på avstand, sier Ihler tl Kampanje.

- Resett endte dog fort opp med å ta langt mere enn syv og en halv time om dagen, syv dager i uken, blant annet på grunn av manglende ressurser og prioriteringer med våre begrensede ressurser, som hverken svarte til våre ambisjoner eller evne til å trekke lesere utenfor lesergruppen som allerede fra starten av fikk definere plattformen.

- Står ikke inne for innholdet
Samtidig som Ihler mener han brukte «mer enn nok tid» på Resett, legger han ikke skjul på at han ikke er fornøyd med den redaksjonelle utviklingen til nettavisen.

- Jeg ble tidlig også skuffet over mangelen på variasjon i innholdet de med redaksjonelt ansvar fikk inn fra eksterne skribenter. Jeg sluttet etter hvert å lese innhold jeg ikke selv trykket på publiseringsknappen for. Jeg satt hele veien kun med ansvar for å publisere nyhetssaker fra NTB og meg selv, og har aldri hatt noe redaksjonelt ansvar for Resett som helhet eller andre skribenter. Jeg ble stadig bedt om å publisere saker som blant annet reflekterte redaksjonens monomane forhold til Islam. Dette var noe jeg ved flere anledninger tok opp både med redaksjonen og styret uten nevneverdige endringer. Målet mitt da vi startet var å skape en bredere debatt, det var dette jeg ble forespeilet at også skulle være Resetts mål, det ble dog aldri realisert eller reflektert nevneverdig i det faktiske redaksjonelle innholdet, hvilket var skuffende - og noe jeg personlig ikke kan stå inne for.

Samtidig som han arbeidet for Resett, forteller Ihler at han har vært i møter i forbindelse med FNs generalforsamling i New York, og i London, Portugal, Nederland, Los Angeles og Colombia for å møte statsledere, politikere, nobelprisvinnere og næringslivsledere for å drøfte hvordan man kan bekjempe voldelig ekstremisme.

- Kontrastene mellom å jobbe for en medieplattform med et monomant negativt forhold til Islam og samtidig forsøke å jobbe mot hat, vold og det faktum at folk ikke takler mangfold på både i den vestlige og muslimske verden, ble for store. Jeg følte at jeg alene internt i Resett forsøkte å stå opp mot en bølge av frykt mot andre kulturer, kulturer jeg har levd i og arbeidet med hele mitt voksne liv. Min oppfatning av virkeligheten, og de andre i redaksjonens virkelighetsoppfatning falt for langt fra hverandre.

Lurås: - Hadde ulike forventninger
Resett-reaktør Lurås bekrefter at partene ikke har vært helt enige om hvordan Resett skulle utvikle seg videre.

- Det er naturlig at mennesker har ulike ideer, og mange påpekte at han kom fra en annen angrepsvinkel enn for eksempel jeg og andre i Resett. Det var også bevisst fra vår side, sier Lurås til Kampanje på spørsmål om hva uenighetene mellom partene har gått ut på.

Resett-redaktøren sier videre at de hadde «litt ulike forventninger til hva hans bidrag skulle være».

- Han gikk inn hos oss i en 100 prosent stilling, samtidig som han hadde andre oppdrag og måtte reise til utlandet. Det er vanskelig i en startup-fase hvor man må jobbe og stå på. Vi følte kanskje ikke at han ga så mange innspill til hva den redaksjonelle linjen skulle være. Jeg er litt forundret av at han nå går ut med denne kritikken, men det var kanskje vanskelig for han, fordi han fikk hard kritikk fra egne miljøer om at han var med i Resett og følte nok at noen broer ville bli brent om han ikke distanserte seg fra Resett, sier Lurås.

Fortsetter på egen hånd
I et blogginnlegg på Medium i dag skriver Ihler at han vært involvert i tre ulike startup-selskaper i 2017, som alle har forsøkt å håndtere utfordringen med voldelig ekstremisme på ulike måter, men at han nå vil fortsette arbeidet på egen hånd.

- Det har vært uenigheter internt i teamene rundt problemstillingen, og over hvilke virkemidler som er etisk legitimt å bruke for å bekjempe voldelig ekstremisme, uten at vi selv støtter noen form for voldelig ekstremisme, sånn som jeg (ganske bredt) definerer det, skriver Ihler.

Les også: Utøya-overlevende skal jobbe i milliardærenes nye nettavis