Som Kampanje omtalte i oktober, har TV 2 lagt målgruppen 20-49 til grunn når de skal regne på inntektene knyttet til nyhetene i søknaden om det kommersielle allmennkringkasteroppdraget. Dette til tross for at TV 2 selger reklame på alle seere over 12 år. 

- Det jeg har lest til nå, ser for meg ut som regnskapsteknisk sjonglering for å synliggjøre at allmennkringskastingsoppdraget er et underskudsoppdrag, har kommunikasjonsdirektør i Discovery, Espen Skoland, sagt til Kampanje. 

Les mer: TV 2 ser bort fra eldre seere i tv-regnskap - Discovery reagerer

Nå har dette blitt et av punktene som forsinker behandlingen av søknaden. Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet skriver i en e-post til Dagens Næringsliv at de ikke har akseptert denne fordelingen av reklameinntekter.

- Nei, dette er noe vi ser på, og vi har bedt TV 2 om å klargjøre hvorfor seing i målgruppen P20-49 skal benyttes, skriver Bård Folke Fredriksen til DN.