Få dager etter at de landsdekkende private radiokanalene P4 og Radio Norge slukket sine signaler på FM-båndet i Oslo, gnistrer det mellom aktørene i det kommersielle radiomarkedet. Årsaken er at den lokale radiostasjonen Radio Metro, med nestor Svein Larsen i spissen, nekter å slukke sine signaler.

Det provoserer de store kommersielle kanalene, MTG-eide P4 og Bauer Media-eide Radio Norge. For bakteppet er den beinharde kampen om lyttere og reklamekroner. P4 og Radio Norge misliker sterkt at den lille utfordrerern Radio Metro forsetter å sende i FM-nettet i Oslo.

- Piratsendinger
- Jeg ser at Radio Metro tydeligvis har bestemt seg for å sende ulovlig på FM i Oslo. Ulovlige sendinger er en sak for Medietilsynet og så langt jeg har forstått så har de allerede varslet sanksjoner. Jeg har full tillit til at Medietilsynet håndterer denne saken på en rask og god måte, slik at slukkeplanen kan gjennomføres slik Stortinget har bestemt, sier P4-sjef Kenneth Andresen til Kampanje.

- Vil dere gå rettens vei for å stoppe Radio Metros FM-sendinger?

- Piratsendinger er en sak for Nkom og Medietilsynet. De er så vidt jeg skjønner godt i gang med en sak om dette, svarer Andresen.

Norsk Lokalradioforbund har klaget inn slukkingen for EFTAs overvåkingsorgan ESA, og Radio Metro-sjef Svein Larsen mener Radio Metro derfor må kunne fortsette å sende på FM innen en avgjørelse foreligger fra ESA – hvis avgjørelse norske myndigheter må følge.

Varsler sanksjoner
-
Radio Metro vil uansett avvente ESAs sluttbehandling av saken før vi eventuelt slukker våre FM-frekvenser i Oslo, sier Larsen i en pressemelding.

Larsen mener det er problematisk at slukkedatoen kom før ESA er ferdig med å behandle saken. Han peker også på at P4 blant annet i Buskerud har fortsatt å sende på FM siden 16. juni, da sendingene skulle vært stoppet.

- De har fortatt å sende uten at Medietilsynet har grepet inn. Det betyr seks måneders sending i et slukkeområde. Da har vi god grunn til å reise tvil om slukkeplanens status, sier Larsen. 

Men Medietilsynet er likevel krystallklare på at Radio Metro nå sender ulovlig på FM-nettet og viser til at Stortinget har besluttet at kommersielle lokalradioer i Oslo-området skulle slukke samtidig som de kommersielle riksdekkende radioene.

- Datoen for dette var 8. desember 2017. Medietilsynets oppgave er å følge opp at dette vedtaket gjennomføres. Når Radio Metro nå fortsetter med sine sendinger i Oslo uten konsesjon, er det ulovlig kringkasting. Medietilsynet kommer derfor til å sende ut varsel om sanksjon så snart som mulig, sier tilsynets direktør Mari Velsand i en pressemelding.

Les mer: - Radio Metro med ulovlige FM-sendinger i Oslo

 De riksdekkende aktørene krevde i forbindelse med slukningsplanen at lokalradioene i storbyene skulle slukke sine FM-signaler samtidig for at de ikke skulle få noen fordeler og kapre lyttere i overgangen til DAB. Radio Metro – som ikke har noen landsdekkende konsesjon, men har flere lokalradiokonsesjoner over hele landet – og radiosjef Svein Larsen i Radio Metro, mener det er urimelig at de må skru av sine FM-sendere bare fordi konkurrentene ønsker det.

Toppsjef Lasse Kokvik i Bauer Media, som eier og driver Radio Norge, ønsker ikke å kommentere saken.