Artikkelen blir oppdatert.

Radio Metro har fortsatt å sende på FM-nettet i Oslo-området etter at deres konsesjoner gikk ut 8. desember.

- Når Radio Metro nå fortsetter med sine sendinger i Oslo uten konsesjon, er det ulovlig kringkasting. Medietilsynet kommer derfor til å sende ut varsel om sanksjon så snart som mulig, sannsynligvis allerede i dag, sier direktør Mari Velsand i en pressemelding.

- Stortinget har besluttet at kommersielle lokalradioer i Oslo-området skulle slukke samtidig som de kommersielle riksdekkende radioene, og datoen for dette var 8. desember 2017.

Medietilsynets oppgave er å følge opp at dette vedtaket gjennomføres, sier Velsand. Den ordinære konsesjonsperioden for FM på lokalradio utløp 31.12.16. De lokalradioene som ønsket å fortsette sendingene, fikk allerede i november 2016 forlenget konsesjonene sine.

For Radio Metros del ble konsesjonene i Oslo-området forlenget til 8. desember 2017. Radio Metro gikk tidligere i dag ut med en pressemelding, der kanalsjef Svein Larsen mener det er feil at han må skru av sine sendere fordi konkurrentene ønsker det. Larsen viser til at slukke-saken er klaget inn for ESA, og sier at han vil avvente ESAs sluttbehandling før de eventuelt slukker sine sendinger i Oslo.

Norsk Lokalradioforbund har klaget inn slukkingen for EFTAs overvåkingsorgan ESA, og Larsen mener Radio Metro derfor må kunne fortsette å sende på FM innen en avgjørelse foreligger fra ESA – hvis avgjørelse norske myndigheter må følge.

Svein Larsen mener det er problematisk at slukkedatoen kom før ESA er ferdig med å behandle saken. Han peker også på at P4 blant annet i Buskerud har fortsatt å sende på FM siden 16. juni, da sendingene skulle vært stoppet.

Radio Metro har for øvrig også konsesjon for DAB og sender både på DAB og nett i tillegg til FM.