Etter to måneder med enkelthistorier og skildringer om seksuell trakassering, griseprat og «gutta boys»-kultur i norske mediehus, kunne en samlet mediebransje i dag endelig legge fakta på bordet.

Undersøkelsen, som er basert på over 5.700 respondenter, viser at 3,1 prosent har opplevd seksuell trakassering det siste halve året. Det utgjør 178 personer, hvor 149 er kvinner.

Les mer: Nesten 200 er blitt utsatt for seksuell trakassering det siste halvåret

- Nulltoleranse betyr null
NJ-leder Hege Iren Frantzen mener tallet er høyt.

- Det er altfor mange som blir seksuelt trakassert på jobb, det må vi ta på største alvor og gjøre noe med. Så mye som 178 personer sier at de fra sommeren til nå har blitt seksuelt trakassert på jobb, sier hun.

- Hva sier dette om kulturen i mediebransjen?

- Jeg tror det viktigste nå er at man tar dette på alvor og er tydelige i redaksjonene på at det ikke er greit med seksuell trakassering og at nulltoleranse betyr null. Og så er det veldig viktig at ledelsen er tydelig på hvordan man varsler og at det er greit å varsle. Mange sier at de har latt være å varsle fordi de er redde for jobben.

At mer enn 4 av 10 svarer at de ikke vet hvilke rutiner bedriften har for varsling, mener hun er for dårlig.

- Det et er altfor få som er kjent med rutinene. Det må man jobbe bedre med. Så er det er viktig å jobbe med tillitsvalgte når man utarbeider rutiner, for de får ofte informasjon som ikke ledelsen nødvendigvis får. Undersøkelsen viser også at midlertidige ansatte blir utsatt for seksuell trakassering i større grad enn faste anatte. Vi vet også at dette er gruppen som synes det er vanskeligst å si ifra. Det er derfor god grunn til å følge ekstra med på denne gruppen og sørge for at de får god informasjon når de kommer inn i redaksjonen.

- Også menn er utsatt
For de som skulle være i tvil, viser medieundersøkelsen at det er særlig kvinner som er utsatt for seksuell trakassering. Av de 178 personene som svarer at de har vært utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste seks månedene, er 149 kvinner.

Blant kvinner mellom 18 og 30 år er svarer hele 11 prosent at de er blitt utsatt for seksuell trakassering.

- Det er et veldig høyt tall, konstaterer Frantzen.

- Viser undersøkelsen at dette er et rent kvinneproblem?

- Nei, og det er også viktig å si. Vi har en del henvendelser fra menn som er utsatt for seksuell trakassering, både fra kvinner og fra menn, og fra sjefer og kollegaer. Så også menn er utsatt, og det er viktig å snakke om, fordi mange menn sier at de i større grad enn kvinner opplever skam knyttet til det å si ifra om seksuell trakassering.

MBL-sjef: - Mer enn nok
Også MBL-leder Randi Øgrey mener tallet på seksuell trakassering er høyt.

- Jeg synes dette er mer enn nok for å si det sånn, i en situasjon hvor vi egentlig vil ha nulltoleranse, sier hun til Kampanje.

Hun mener bransjen må ta spesielt ansvar for å ta vare på unge nyansatte.

- Jeg tenker at når man kommer ny og ung i redaksjonen, så har vi en jobb å gjøre med gi dem mer informasjon om spilleregler, hva slags varslingsrutiner vi har og sørge for at de blir en del av fellesskapet og forstår at det er en lav terskel for å si ifra.