I dag arrangerte Medietilsynet sitt innspillmøte om NRK og mediemangfold, som er første fase i en utredning som skal være ferdig i mars neste år. Bakteppet for dagens møte, som samlet en rekke medietopper, er at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) nylig ga Medietilsynet oppdraget med å undersøke hvordan NRK påvirker sine kommersielle konkurrenter. Mens de kommersielle mediene har tapt 2,7 milliarder kroner i inntekter på fem år, har NRKs lisensinntekter økt år for år. En annen bekymring er at NRK publiserer gratis nyheter på nettet samtidig som de kommersielle mediehusene forsøker å ta betalt for sitt innhold.

- Undergraver inntektssiden til mediene
Sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet satte tonen under dagens innspillsmøte, som ble et stormløp mot NRK-dominansen.

- Når staten går inn og bruker åtte milliarder kroner på statsstøtte (All mediestøtte til NRK, aviser, inkl. momsfritak. Red. anmerkning), så må ingen komme og fortelle meg at det ikke virker brutalt og nådeløst konkurransevridende.

Markussen spurte medietoppene, deriblant NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen på første rad, om man «skal bruke statsstøtte til å undergrave inntektssiden til de kommersielle mediehusene, som sliter med å få innntektsmodellene til å fungere?»

Markussen har lenge etterlyst tiltak for begrense NRKs handlingsrom på nettet og økonomiske vekst.

- Vi som jobber i de kommersielle mediehusene forsøker å ta betalt for innholdet. Det er ikke lett når aktører som NRK legger ut sitt sitt enorme stofftilfang gratis på nettet.

- Mye vanskeligere å finne tallene
Nå mener han mener Medietilsynet må belyse NRKs pengebruk på nettet og teknologiske slagkraft.

- I 2014 var NRK i sin årsrapport veldig opptatt av å markere at de var i siget på nettet. De økte innsatsen fra 2013 til 2014 med 33 prosent og brukte over 700 millioner kroner på NRK.no. I dag er det mye vanskeligere å finne ut hvor mye penger NRK bruker på sin nettvirksomhet, sier Markussen.

Han fortsetter:

- Jeg ser at kostnaden  i 2016 er oppgitt til 485 millioner kroner, altså mindre enn året før, men samtidig har dukket opp en svært stor budsjettpost som heter «Ufordelte kostnader» på 2,3 milliarder kroner. Denne posten omfatter nok mer enn bare teknologi og utvikling, men det er vanskelig å få oversikt over hva NRK bruker av penger på nettet.

Hans anslag på NRKs digitalbudsjett lyder slik:

- Jeg tror vi kan legge til grunn at NRK bruker mer av lisenspengene på nettet enn det VG omsetter for digitalt og NRK minst dobbelt så mye som det Dagbladet omsetter for, sier Markussen.

Det kan altså bety at NRKs digitalbudsjett er på 700-800 millioner kroner.

- NRKs mål å bli størst på nettet
- Du påpeker at det er blitt vanskeligere å finne tallene i NRKs årsrapport. Mener du å antyde at NRK skjuler hvor mye penger de bruker på nettet?

- Jeg vil heller si at jeg mener NRK skal redegjøre for hvor mye penger NRK rent faktisk bruker per år på nettet, på teknologi og utvikling. Jeg mener de må svare på hvor mange utviklere som er ansatt i NRK, sier Markussen, som har fulgt NRKs inntog på nettet med økende bekymring.

- Helt siden tidlig på 2000-tallet, da John G. Bernander var kringkastingssjef, har NRK hatt et uttrykt mål å bli størst på nettet. På midten av 2000-tallet kjørte også NRK reklame på nettet. I 2010 droppet NRK det etter at daværende TV 2 Interaktiv-sjef Gunnar Stavrum klaget NRK inn for EFTA-domstolen, sier Markussen.

Uttrykte skepsis til helnorsk NRK-gjennomgang
Han stiller spørsmål om en NRK-rapport fra Medietilsynet er tilstrekkelig når statskanalens nettstrategi skal utredes. Dagbladets sjefredaktør frykter at NRK rett og slett har for mange rause venner i det politiske miljøet.

- Vi ser nå at mediebedriftene i Finland har klaget inn YLE (Finlands allmennkringkaster, red. anmerkning) til EUs konkurransemyndigheter for å sjekke hva den finske statskringkasteren gjør som tekstbasert nettavis. I Sverige er allmennkringkasterne SVT og Sveriges Radio langt mer tilbakeholdne på nettet. Spørsmålet er om også vi i Norge må gå veien innom Europa for å finne ut av dette fordi atmosfæren rundt NRK etter min mening er så omfavnende at det kan bli nødvendig med en gjennomgang ute i Europa.   

Eriksen: - Oppfyller oppdraget
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener NRK ikke gjør noe annet enn å oppfylle oppdraget som er gitt av Stortinget.

- NRK har én eneste ambisjon. NRK skal oppfylle allmennkringkasteroppdraget vi har fått fra Stortinget. Stortinget sier blant annet NRK skal utvikle nye tjenester og være til stede på alle viktige plattformer, også internett, sier Eriksen.

Han advarer mot å svekke NRK.

- En svak kringkaster som ikke er nyskapende og teknologisk i front vil ikke evne å bidra til mediemangfold gjennom samarbeid med andre aktører eller være en ønsket partner eller kilde for samarbeid.

Kringkastingssjefen gjorde også et poeng av at alt innhold NRK i dag publiserer er digitalt, nå også radio via DAB.

Medietilsynets oppdrag omfatter blant annet en vurdering av hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds- og bruksmangfold. Hvordan NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfold er et annet tema som skal inngå i vurderingen. Det tredje forholdet Medietilsynet skal vurdere, er hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til kommersielle aktører, og om tilbudet til publikum svekkes.