Lønnsoppgjøret for de ansatte i TV 2-redaksjonene endte med lønnsdiktat klokken 03.00 i natt. Etter det Kampanje kjenner til, skal forhandlingene ha brutt sammen da TV 2-ledelsen stilte et ultimatum om rammen og betingelsene i årets oppgjør.

Diktat betyr at det er ledelsen som bestemmer resultatet av forhandlingene når partene ikke makter å bli enige. Resultatet blir etter det Kampanje forstår slik; Rammen for oppgjøret ender på 2,42 prosent. De ansatte i redaksjonen får et lokalt tillegg på 6.000 kroner. Et lavtlønnstiltak innebærer at 29 medlemmer får en særlig lønnsjustering som i snitt utgjør 1.838 kroner.

Skaper reaksjoner
Lønnsoppgjøret omfatter TV 2-ansatte som er organisert i Norsk Journalistlag. Senere i dag er det innkalt til klubbmøte om nattens lønnsdiktat. Bakteppet for høstens lønnsoppgjør i TV 2 er at tv-konsernet har kuttet rundt 170 ansatte og 350 millioner kroner i kostnader.

Etter det Kampanje forstår er flere TV 2-ansatte svært misfornøyde med nattens lønnsdiktat. Flere reagerer på at lønnsoppgjøret gir en skral lønnsvekst, samtidig  med at flere TV 2-sjefer har forlatt tv-konsernet med store sluttpakker.

Les også: TV 2-sjefer grillet før storfest: - Det har vært en jævlig tid

Les også: Tidligere TV 2-topper casher ut - går inn på inntektstoppen

Ville ha lønnsvekst etter tøft TV 2-år
Redaksjonsklubben, anført av klubbleder Henrikke Helland, skal ha stilt krav om mer penger etter det mange ansatte regner som det mest krevende året i TV 2s historie. Klubben skal under forhandlingene ha vist til at TV 2 går bedre enn budsjettert og at de ansatte må få sin del av overskuddet. Videre påpekte klubben at de ansatte måtte tåle et nulloppgjør i 2016. 

TV 2-ledelsen skal under forhandlingene krevd kutt i spisepauser, kutt i avisabonnement og NRK-lisens, i tillegg til kutt i ferie og andre viktige velferdsgoder.

I en e-post til klubbmedlemmene som Kampanje har fått tilgang på, skriver Helland og forhandlingsleder Morten Sandøy at de er slitne og skuffet, og at «oppslag om eventyrlige seertall og fantastisk reklamesalg ga selvsagt forventninger». De skriver videre at de forventet at ledelsen ville søke samarbeid, men «i stedet valgte de det motsatte».

Verken redaksjonsklubben eller TV 2-ledelsen har vært tilgjengelige for kommentarer torsdag morgen.