Kvartalstallene til det norske medie- og rubrikkselskapet Schibsted ble tatt godt i mot av investorene på Oslo Børs som svarer med å sende aksjen opp med 17 prosent rett etter åpning. 

Aksjen er nå sist omsatt for 227 kroner og mediekonsernet er dermed priset til i overkant av 46 milliarder kroner på børsen. 

Ser en på hele Schibsted-konsernet, fikk selskapet et driftsresultat på 783 millioner kroner før av- og nedskrivninger (EBITDA) i tredje kvartal, mot 572 millioner kroner i samme periode i fjor.  

Mediekonsernet omsatte for totalt 4.161 millioner kroner i tredje kvartal, noe som er en økning på ti prosent dersom man sammenligner med tredje kvartal i 2016.

- Vi er glade for å presentere et sterkt resultat i tredje kvartal for Schibsted, med en økning i EBITDA på 37 prosent. Som tidligere i år, er veksten et resultat av at gode prestasjoner både når det gjelder annonsevirksomhet, Schibsted Trykk, og Schibsted Vekst, sier toppsjef Rolv Erik Ryssdal i en børsmelding fredag.

Det var på forhånd ventet et resultat etter skatt på 253 millioner av inntekter på 4.021 millioner, ifølge SME Direkt for TDN Finans.

Her ser du alle tallene til Schibsted-konsernet for årets tredjekvartal. Alle tall i MNOK.

Schibsted 2017 2016 Endring i prosent
Omsetnning 4.161 3.798 + 9,5
Driftsresultat 802 354 + 126,5
Resultat før skatt 779 392 + 98,7