For to år siden nedsatte daværende kulturminister Thorhild Widvey et utvalg som skulle se på mangfoldet i mediebransjen. Det var to ting det var viktig å belyse.

- For det første at det er et mangfold av medier, for det andre at mediene i seg selv representerer mangfoldet i forhold til likestilling og etnisk bakgrunn. Mediene har en særlig ansvar for å vise vei. Når det står så dårlig til med likestillingen er det trist. Medieledere må se seg selv i speilet, sier den tidligere kulturministeren til Kampanje.

De siste ukene har de mannstunge ledergruppene til de største norske medieselskapene igjen blitt gjenstand for debatt. Som Kampanje tidligere har skrevet, består TV 2s nye ledergruppe av én kvinne og seks menn. Forrige uke tok flere Schibsted-redaktører et oppgjør med «gutta boys»-kulturen i eget konsern.

Les også: DN-eier legger seg flat ettet tabbeutsagn: - Dette ble helt feil

Systematisk skjevhet
Mediemangfoldsutvalget konkluderte med at det er en systematisk skjevhet i kjønnsbalansen i avsenderleddet, på innholdssiden og i bruksmønstre.

- Det er ikke bare antall medier som skaper mediemangfold. Det er like viktig i et mediemangfold at begge kjønn og ulike kulturell bakgrunn er representert. For medier er det en skam hvis det bare er menn i toppledelsen, sier Widvey.

Som tidligere kulturminister vil hun ikke blande seg opp i eller gi råd om hvordan rapporten bør følges opp fra myndighetens side.

- Det overlater jeg til Linda Helland og Stortinget, men jeg kan si at mediene selv har et stort ansvar. De må vise at alle har like muligheten, uavhengig av kjønn og etnisk bakgrunn. Den usynlige diskrimineringene som foregår på flere områder i samfunnslivet er sjokkerende, sier Widvey. 

Tidligere i år bidro hun til å fronte kampanjen #HunSpanderer, som har fokus på den mer skjulte kjønnsdiskrimineringen.

- Jeg har møtt unge, høyt utdannede kvinner som ser at mindre dyktige menn bli foretrukket i lederstillinger. Det er helt vanvittig. Du kan aldri velge den beste, hvis du kun skal velge fra ett kjønn.

Systematikk virker 
I oljebransjen møtte hun som oljeminister på 2000-tallet, de samme argumentene som medieledere i dag bruker.

- Oljebransjen har vist at det nytter å jobbe for mangfold. De har jobbet med å få frem flere kvinnelige ledere. Dette er noe som ikke ordner seg av seg selv, men er noe en må jobbe bevisst og strukturert med. Men hvis toppledelsen stort sett består av menn kan en gjette hvordan det står til.

Den tidligere toppolitikeren er overbevist om at mangfold er viktig for bedrifter som ønsker å gjøre suksess.

- Hvis du får rekruttert inn flere kvinner får du også en mer mangfoldig tenkning. Kvinner ser verden med andre briller enn menn og det blikket er også viktig, sier Thorhild Widvey.

Hadde mange diskusjoner
Mediemangfoldsutvalget hadde mange diskusjoner om ubalansen i media når det gjaldt kjønn og etnisitet i det halvannet året utvalget jobbet.

- Vi hadde en rekke sterkt bekymrede diskusjoner om skjevhet i journalistikken, og særlig på ledelsesnivå. Men vi ville ikke komme med noen konkrete forslag, det er redaksjonenes eget ansvar å rydde opp, sier Knut Olav Åmås som ledet Mediemangfoldsutvalget og er direktør i Fritt Ord.

Han er urolig for hvordan ubalansen preger produktet negativt og slår direkte inn på kjernevirksomheten.

- Jeg tror dette er med på å skape skjevheter i journalistikken og journalistikkens interesser. Det er utrolig at så mange medieledere i 2017 synes det er tryggest å ansette andre ledere som ligner mye på dem selv, sier Åmås.

Han er særlig skuffet over sin tidligere arbeidsplass Schibsted, som han vet har mange dyktige kvinner å velge blant.

- For et så globalt selskap er det nesten overraskende at de henger slik etter, sier Åmås.

Fakta: Dette fant Mediemangfoldsutvalget
* De redaksjonelle medienes forretningsmodeller svikter, og finansieringen av ressurskrevende journalistikk er satt under press

* Brukerinntektenes betydning for medieøkonomien har økt samtidig som en lavere andel av befolkningen enn før er villig til å betale for innholdet

* Sosiale medier, søkemotorer og aggregatorer er blitt de viktigste arenaene for mange. Svekkelsen av breddemediene innebærer risiko for at mediedietten blir smalere og at upålitelige kilder får stor gjennomslagskraft

* En liten, men økende andel av befolkningen oppsøker i liten grad nyheter

* Det er en systematisk skjevhet i kjønnsbalansen i avsenderleddet, på innholdssiden og i bruksmønstre