En rekke ansatte i TV 2 er i dag samlet i Bergen for å feire tv-kanalens 25-årsjubileum. Feststemningen til tross, fortsatt kaster den største nedbemanningen i TV 2-konsernets historie, som ble iverksatt i fjor, mørke skygger over kanalen og de ansatte. Etter  det Kampanje erfarer satte også kuttene sitt preg på et internt nyhets- og sportsseminar som TV 2 arrangerte i Bergen torsdag, som ble arrangert i forkant av kveldens lukkede fest.

Selv om TV 2-ledelsen tok seg tid til å hylle kanalens prestasjoner på seminaret, sto flere smertefulle tema også på dagsorden. En rekke TV 2-sjefer som var til stede på seminaret måtte etter det Kampanje kjenner til tåle flere kritiske og tøffe spørsmål, deriblant TV 2-sjef Olav Sandnes, kanalsjef Trygve Rønningen og organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand. Også nyhetsredaktør Karianne Solbrække og sportsredaktør Vegard Jansen Hagen måtte svare for seg.

Les også: TV 2-sjefen legger seg flat: - Har rett og slett ikke gjort en god nok jobb

Les også: Slik blir nye TV 2 – dropper nyhetsdirektør i ledergruppa

- Naturlig at vi ser oss i bakspeilet
Det skal ha blitt mye snakk om hvordan nedbemanningen av 170 ansatte har påvirket  TV 2s arbeidsmiljø og konkurranseevne. Frykten for nye runder med kutt ble også tatt opp. Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand skal ha blitt spurt om hvordan hun synes ledelsen taklet nedbemanningen. Hun skal ha svart at hun var stolt over at TV 2-ledelsen håndterte nedskjæringene, som sjefene skal ha opplevd som "fryktelig tøff".

- Det har vært en jævlig tid, skal Willand ha sagt foran et hundretalls TV 2-ansatte på seminaret.

Willand kommenterer seminarer slik overfor Kampanje:

- Dette var et internt nyhets- og sportsseminar, som vi arrangerer årlig. Dette er en av få muligheter til å samle så å si alle som jobber med nyheter og sport i TV 2. Da er det naturlig at vi ser oss i bakspeilet, men også ser framover. Det ville være helt unaturlig at vi i en slik setting ikke snakket om det tøffe året som TV 2, både ledere og ansatte, har vært gjennom. Derfor tok vi opp dette i går, sier Willand til Kampanje.

Har ingen planer om nye TV 2-kutt
- Flere ansatte i TV 2 er bekymret for at det skal komme flere runder med kutt og nedbemanning. TV 2-sjef Olav Sandnes skal ha sagt under møtet at det ikke planlegges nye nedskjæringer utover det som allerede er vedtatt i 2020-strategien. Kan du kommentere det?

- Vi har lagt en 2020-strategi. I denne strategien har vi identifisert behovet for å kutte kostnader og denne planen gjelder fortsatt. Men ingen rår over framtiden, vi opererer i et marked som er i kontinuerlig endring, men det finnes ingen planer om nye kutt utover det som allerede er vedtatt, forteller Willand.

 Artikkelen fortsetter etter bildet.

Mener TV 2 takler utfordringene:

- Vi erkjenner at omleggingen i TV 2 har har vært tøff. Det jeg synes var fint på møtet i går var at vi hadde en åpen og ærlig prat om den situasjonen vi og andre medier står i, sier Sarah Willand.

- Imponerte over hvor tøffe folk har vært det siste året
-  Mange TV 2-ansatte forteller at de er slitne og at arbeidsdagen er blitt enda mer stressende etter nedbemanningen. Flere er også opptatt av lønnsnivået i TV 2 og at dyktige kolleger går til konkurrerende mediehus? Tar TV 2 –ledelsen dette alvorlig?

- Ja, det gjør vi. Vi erkjenner at omleggingen i TV 2 har har vært tøff. Det jeg synes var fint på møtet i går var at vi hadde en åpen og ærlig prat om den situasjonen vi og andre medier står i. De 25 årene TV 2 har lagt bak seg var av en helt annen karakter. Nå handler det om å gjøre det best mulig innenfor de rammene vi har i dag. På møtet i går var vi tydelige på at vi er imponerte over hvor tøffe folk har vært det siste året. Vi har levert OL, Tour de France, Sykkel-VM,  to mesterskap i håndball og fotball, «Farmen Kjendis» og «Farmen» i en periode hvor usikkerheten har vært høy for mange. Det står det respekt av, sier Willand.

- Hvordan vil du beskrive stemningen i TV 2?

- Nå ser vi framover. Det er mye positivt som skjer. Vi har en fantastisk høst med gode seertall og vi flytter i disse dager inn i nye lokaler i Media City Bergen. Så betyr ikke det at vi ikke har utfordringer. Vi ser blant annet på rekrutteringen av vikarer i samarbeid med redaksjonsklubben. Men er det noe vi har bevist gjennom 25 år nå, så er det at TV 2 takler utfordringer, og det har vi tenkt å gjøre også i den omstillingen vi møtet nå, sier TV 2-direktøren.

Les også: Slik rammer kuttene TV 2-nyhetene

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Sover dårlig:

- Jeg skulle likt å se den sjefen som ikke har noen søvnløse nattetimer når man står midt i en omfattende omorganiserings- og nedbemanningsprosess, sier Karianne Solbrække.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække skal etter det Kampanje erfarer ha sagt på internseminaret at hun ligger søvnløs om nettene og bekymrer seg for slitne kolleger.

- Jeg skulle likt å se den sjefen som ikke har noen søvnløse nattetimer når man står midt i en omfattende omorganiserings- og nedbemanningsprosess. Selvsagt er jeg til tider bekymret for ansatte og ledere. Det er jobben min. Vi jobber oss inn i en ny organisering, og vi endrer underveis. Samtidig leder jeg heldigvis en organisasjon som gir alt for TV 2, og som er utrolig ambisiøse. Så blir det min jobb å sørge for at vi balanserer godt. Det er alltid rom for forbedringer og justeringer, sier hun til Kampanje.

- Kan du bekrefte at du etter nyttår vil se på om dagens organisering av nyhetsredaksjonen er god nok eller om for få ansatte gjør at folk blir utslitt? 

- Vi evaluerer løpende den nye organiseringen opp mot ambisjonsnivå. Det er for tidlig å konkludere. Det må vi gjøre når grunnbemanningen er på plass, når vi har flyttet i to byer - og når vi ser hvordan den nye hverdagen vår blir. Vi har allerede omorganisert en gang til etter at vi hadde en evaluering med ansatte og fagforening. I tillegg gjør vi selvsagt mindre justeringer løpende, påpeker Solbrække.

Les også: TV 2 vil ikke flytte nyhetsredaktør til Bergen - men det vil regjeringen

Les også: Mener NRK overbyr i kampen om nyhetsprofiler - sjekk lønningene her

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Tåler tøffe spørsmål:

- På nyhets- og sportsseminaret i TV 2 får lederne tøffere og mer infame spørsmål enn noe annet sted. Det sier alt om takhøyden og kulturen i TV 2. For oss er det helt naturlig og akkurat slik det skal være, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Ble konfrontert med krass mail
Uro og krangel i TV 2-sporten ble også gjenstand for oppmerksomhet på det flere timer lange seminaret torsdag. I august sendte ansatte et tre sider langt brev til sportsredaktør Vegard Jansen Hagen. Brevet er undertegnet av 12 av de 13 fast ansatte på tv-desken i Bergen, deriblant profilene Davy Wathne, Fin Gnatt, Annemarta Giske og Ingrid Halstensen. Tema i brevet var arbeidsforholdene i TV 2-sporten.

– TV 2 Sporten er ikke et seminar for viljeløse glassmaneter, vi er et målrettet og ærgjerrig prestasjonsmiljø, sa Vegard Jansen Hagen til VG.

Etter oppslaget i VG tok sportsredaktøren et oppgjør med lekkasjene i en e-post til alle ansatte i TV 2-sporten.

«Det er totalt destruktivt internt så vel som eksternt. Denne type illojalitet representerer en fare for vår viktigste felles ressurs, TV 2 Sporten, og skader forholdet mellom kolleger», het det i mailen.

Videre slo han ifølge VG fast at det er «ingen plass til dem som skiter i eget reir». «Brønnpissing er vi ferdig med. Brevskriving også», la han til.

Men Vegard Jansen Hagen slapp ikke unna høstens brevskriving på seminaret i går. Etter det Kampanje kjenner til skal sportsredaktøren ha uttalt at han han reagerte på VG-oppslaget fordi han mente lekkasjene rammet fellesskapet i TV 2.

- Tøffe og infame spørsmål
Hagen kommenterer diskusjonen overfor Kampanje:

- Jeg reagerte på lekkasjene fordi det rammer fellesskapet, gode kolleger, selvtilliten og tryggheten. TV 2 er en fantastisk arbeidsplass og fortjener bedre. Lekkasjer sporer av konstruktive, interne prosesser. Vi vil ikke ha det sånn og det er det bred enighet om i hele organisasjonen, sier Hagen.

Sportsredaktøren understreker følgende:

- Jeg har aldri kalt medarbeiderne i TV 2 Sporten for viljeløse glassmaneter. Tvert imot så har jeg hyllet deres ærgjerrighet og vilje. Manetene kan jeg imidlertid ha kommet i skade for å grovt undervurdere og det er det bare å beklage, sier sportsredaktøren i TV 2 til Kampanje.

Han har ingenting imot kritikken som ble reist på gårsdagens seminar.

- På nyhets- og sportsseminaret i TV 2 får lederne tøffere og mer infame spørsmål enn noe annet sted. Det sier alt om takhøyden og kulturen i TV 2. For oss er det helt naturlig og akkurat slik det skal være.

 Les også: Dyr tv-sport tynger resultatet -  men TV 2 tjener fortsatt penger

Les også: TV 2 lover å bruke 250 millioner kroner i året på nyheter