Saken er oppdatert med kommentarer fra TV 2.

Et av de største spørsmålene rundt TV 2 tv-søknad har vært hvordan kanalen skal løse det regnskapsmessige skillet mellom inntekter og utgifter knyttet til allmennkringkasteroppdraget og resten av virksomheten.

Dette har vært detaljer TV 2-sjef Olav T. Sandnes i det lengste har ønsket å holde unna offentligheten. Nå har imidlertid Kulturdepartementet sett over søknaden på nytt og gitt innsyn i flere opplysninger, blant annet det regnskapsmessige skillet.

Les mer: TV 2 vil ikke fjerne mer av sladden: - Har åpnet opp mer enn vi er lovpålagt

Et av områdene hvor det reageres, er oppstillingen av hvordan TV 2 skal inntektsføre og fordele salget av tv-reklame. Her innfører nemlig en ny modell i TV 2-sammenheng.

Kanalen har alltid solgt sine seere til annonsører i en modell der alle seere teller likt, på bransjespråket kalt en GRP-modell (gross rating point, red. anm.). Dette  i motsetning til konkurrentene MTG og Discovery som selger målgrupper eller TRP-modell (target rating point, red.anm.) og det er dette siste prinsippet TV 2 nå argumenterer for å benytte som grunnlag for fordelingen av reklameinntekter.  

- Som fordelingsnøkkel for reklameinntektene benyttes seing i målgruppen 20-49 år, fordi dette er den målgruppen annonsørene primæret etterspør, heter det i TV 2s søknad til Kulturdepartementet. 

Til Kampanje sier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand følgende:

- I søknaden har vi gitt en grundig beskrivelse av de prinsippene og fordelingsnøklene vi vil bruke i det regnskapsmessige skillet. 20-49 er den viktigste kommersielle målgruppen for annonsørene, og derfor den mest relevante nøkkelen for å fordele de kommersielle inntektene, slik vi ser det. Vi er nå i dialog med departementet, og før den er ferdigstilt ønsker vi ikke å kommentere detaljene i søknaden ytterligere, sier Willand. 

- Regnskapsteknisk sjonglering
Slik Kampanje leser søknaden og det som kan bli konsekvensen av en slik TRP-modell til grunn for inntektsføringen, vil være at en større andel av de eldre seerne vil tilfalle nisjekanalene. Konkurrenten Discovery har lenge vært kritisk til den nye tv-avtalen som Kulturdepartementet nå er i forhandlinger med TV 2 om. 

- Det jeg har lest til nå, ser for meg ut som regnskapsteknisk sjonglering for å synliggjøre at allmennkingskastingsoppdraget er et underskudsoppdrag, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery, Espen Skoland, til Kampanje. 

Han mener hele prosessen vitner om en julekalender der stadig mer av TV 2s søknad nå åpnes for allmennheten. 

- Generelt er jeg ganske overrasket over mangelen på åpenhet i prosessen som mer og mer begynner å minne om en julekalender. Det blir spennende å se om TV 2 åpner flere luker i denne kalenderen frem mot jul, sier Skoland. 

- Virker litt rart
Også hos en av landets største reklamekjøpere, Norges største mediebyrå Carat, stusses det over modellen. Tv-sjef Morten Wiberg i Carat bekrefter overfor Kampanje at de ikke kan gå inn og kjøpe enkeltmålgrupper hos TV 2 i dag.

- TV 2 har i alle år solgt seere i 12+ (riksuniverset, red. anm) og har aldri splittet opp målgruppen på hva de selger.

- Gir det et reelt bilde av inntektene på nyhetssendingene hvis de tar bort seere over 50 år?

- Jeg synes det virker litt rart, sier han.

En annen hovedregel som TV 2 praktiseres ved avvikling av reklamekampanjer har vært at 70 prosent av annonsørenes budsjettet legges på hovedkanalen og 30 prosent på nisjekanalene. Om dette prinsippet videreføres i allmennkringkaster-regnskapet er for Kampanje uklart. 

I søknaden nøyer TV 2 seg med å skrive at inntektene først skal fordeles på kanal og deretter på de ulike programområdene. 

- Kan ta premiumpris
Videre i søknaden skriver TV 2 imidlertid at det skal gjøre en justering av reklameinntektene, der inntekene på nisjekanalene skal avregnes med lavere pris per solgte reklameenhet (Gross Rating Points), et prinsipp som er vært tatt i bruk internt i TV 2s regnskaper også, står det i søknaden. 

Bakgrunnen for denne justeringen er ifølge TV 2 at annonsørene har størst betalingsvilje for hovedkanalen på grunn av kanalens høye seerandeler. 

TV 2 mener valget av dette prinsippet vil gi en høyere inntekt til TV 2 hovedkanalen, som er kanalen som eventuelt får allmennkringkasteroppdraget, og dermed et lavere underskudd i allmennkringkastingsoppdraget. 

Det er tidligere vært hevdet fra blant annet konkurrenten Discovery at TV 2 kan ta ut en høyere pris på sine reklameprodukter - men da med en annen begrunnelse.

- Det er tidligere påpekt at TV 2 kan ta en premiumpris på sine reklameprodukter nettopp fordi de har nyheter og et allmennkringkastingsoppdrag, sier Espen Skoland. 

I henhold til utlysningen skal TV 2 kompenseres med 135 millioner kroner for merkostnadene ved å være kommersiell allmennkringkaster.

Skiller på virksomhet
I søknaden står det videre å lese at TV 2 vil skille på allmennkringkasteroppdraget og øvrig virksomhet.  Her skriver TV 2 at TV 2s premiumprodukter, hvilket vil si TV 2 Sport Premium og C More-produktene, reklamesalget på TV 2.no og salg av teknologitjenester eksternt holdes helt utenfor det definerte oppdraget til Staten.

- Den eneste kjøpsutløsende årsak og grunnlaget for kundens betalingsvilje for produktet er tilgangen til Premier League, skriver TV 2 i søknaden.

TV 2s søknad på det kommersielle allmennkringkasteroppdraget har blitt offentliggjort bit for bit. Forrige uke valgte Kultudepartementet og TV 2 å offentliggjøre flere detaljer rundt nyhetssatsingen - blant annet at TV 2 ville sette av minimum 250 millioner kroner i året til nyhetsproduksjon.