Kampanje har i dag fått tilgang på deler av søknaden til TV 2 på det kommersielle allmennkringkastingsoppdraget. De mest interessante delene i søknadene knyttet til økonomi og satsinger er unntatt offentlighet, men på ett punkt kan det imidlertid dra seg til i de kommende forhandlingene med departementet og det er på punktet som går på lokalisering.

I den nye utlysningen til ny tv-avtale er det nemlig et eksplisitt krav om at «hovedredaksjonen» og «sentral nyhetsredaksjon» skal være lokalisert ti mil utenfor Oslo, det vil si i Bergen for TV 2s del. Det betyr blant annet at nyhetsredaktøren skal ha sitt arbeidssted i Bergen, men i søknaden fra TV 2 argumenterer kanalen annerledes.

- Nyhets- og aktualitetsredaktøren vil ha delt arbeidssted mellom Bergen og Oslo, står det i søknaden til TV 2.

Årsaken til det er ifølge TV 2 at «nyhets- og aktualitetsredaktøren har [...] ansvar for flere avdelinger som ikke er omfattet av allmennkringkasteroppdraget og holder til i Oslo» og TV 2 argumenterer med det for at nyhetsredaktøren må holde til i Oslo og Bergen.

- Kan ikke flytte permanent til Bergen
Selv om nyhetsredaktør Karianne Solbrække fordeler tiden sin mellom Oslo og Bergen, har hun i dag fast bosted i Oslo.

- Er det aktuelt for deg å flytte til Bergen?

- Nei, jeg kan ikke flytte permanent til Bergen, men jeg har en leilighet i Bergen, sier hun til Kampanje.

Solbrække anslår at hun er omkring to dager i Bergen i uken, og forteller videre at det vil være utfordrende for henne å låse seg til én by.

- Jeg har et stort ansvarsområde i TV 2 som nyhets- og aktualitetsredaktør. I min portefølje har jeg både 18.30- og 21-nyhetene, «God morgen Norge», «Vårt lille land», «Dokument 2», og hele Nyhetskanalen, som ikke er en del av allmennkringkasteroppdraget, og tv2.no. Jeg har ansatte i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Ålesund og Bodø, og jeg er nyhets- og aktualitetsredaktør for alle sammen. Jeg jobber i hovedsak i to byer, altså Oslo og Bergen.

- Oppfatter du kravet fra Kulturdepartementet som at du må låse deg til én by?

- Vi er dialog med Kulturdepartementet og ønsker å ta denne dialogen med dem. Dette er en beskrivelse av nå-situasjonen. Nå må vi ha dialog videre omkring hva Kulturdepartementet tenker om denne diskusjonen.

Les også: TV 2-sjefen legger seg flat: - Har rett og slett ikke gjort en god nok jobb

TV 2: - Ønsker å oppfylle kravene
Sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes kommenterer søknaden slik:

- Vår holdning er at vi svært gjerne påtår oss dette allmennkringkasteroppdraget. Det er derfor vi har søkt og vi gjør det fordi vi mener at vi er en godt kvalifisert søker, sier Sandnes til Kampanje.

Han ønsker ikke å kommentere i detalj TV 2s søknad og enkeltpunkter utover å si at «intensjonen til TV 2 er å oppfylle kravene i utlysningen».

TV 2-sjefen sier også at «flertallet av TV 2s medarbeidere er lokalisert i Bergen» i dag. 

- Utover det vil jeg ikke gå inn på konkrete punkter i en eventuell avtale og det er fordi vi nå skal inn i en dialog med Kulturdepartmentet. Men de kravene som ligger der, ønsker vi å oppfylle. Det er vår klare intensjon når vi søker, sier han.

Saken fortsetter etter bildet.

Ordknapp TV 2-sjef: - De kravene som ligger der, ønsker vi å oppfylle, sier administrerende direktør Olav T. Sandnes. Foto: Eivor Eriksen.

Ber om avgrensning
I tillegg ønsker TV 2 også en presisering av hva som ligger i begrepet «redaksjonelt ansatte» som brukes for å definere de nye begrepene «hovedredaksjon» og «sentral nyhetsredaksjon». Det er begreper som i utlysningen defineres som «stedet der majoriteten av tv-kanalens redaksjonelle beslutninger om programsatsingen tas» og «stedet der majoriteten av tv-kanalens redaksjonelt ansatte» jobber. 

«Hovedredaksjon» og «sentral nyhetsredaksjon» er nye formuleringer sammenlignet med tidligere avtaler mellom Staten og TV 2, der formuleringen «hovedkontor» har vært brukt så langt.

- Kravet om at majoriteten av redaksjonelt ansatte skal ha arbeidssted ved henholdsvis hovedredaksjon og sentral nyhetsredaksjon er nytt i forhold til tidligere krav. Det må derfor foretas en avgrensning av redaksjonelt ansatte i forhold til andre ansatte, heter det i søknaden til TV 2.

TV 2 argumenterer videre for at «redaksjonelt ansatte er ansatte som bidrar til eller har innflytelse på sammensetningen av kanalen eller det redaksjonelle innholdet. Vurderingen av hvilken ansatte som kan anses som redaksjonelle vil være basert på en konkret vurdering av funksjonsområde, stillingsbeskrivelse, ansvarsområde og faktiske arbeidsoppgaver».

- Må vurderes over tid
TV 2 mener videre at en må legge til grunn naturlige avganger, jobbskifter, nyansettelser og omorganiseringer når en skal etterprøve kravene om «antall redaksjonelt ansatte» og «sentral nyhetsredaksjon».

- Oppfyllelsen av kravet må derfor vurderes over tid og må praktiseres skjønnsomt, skriver TV 2.

Under et punkt om kostnadene knyttet til nyhetsoppdraget heter det at den største kostnadsdriveren er ansatte.

- En bred og grundig nyhetsdekning slik TV 2 tilbyr, krever en stor stab av researchere, journalister, vaktsjefer og ankere som planlegger, produserer, velger ut og presentere det redaksjonelle innholdet, heter det i søknaden. 

I tillegg mener TV 2 at ansatte knyttet til produksjon, teknikk, samt støttefunksjoner er nødvendig for å produsere og avvikle direktesendte nyhetssendinger med nødvendig kvalitet og beredskap.

Les også: TV 2 søker på ny tv-avtale - kan få nesten 700 mill.

Når en eventuell avtale foreligger, sier TV 2-sjef Olav Sandnes, at det vil være full åpenhet om avtalen.

- Prosessen er slik at nå er det en dialog med kulturdepartement og når en eventuell foreligger, vil det være full åpenhet om hvordan denne avtal oppfylles og det vil skje i form av en allmenkringasterrapport.