Som Kampanje skrev i går, har TV 2 og Kulturdepartementet sluppet flere nye detaljer fra TV 2s søknad om det kommersielle allmennkringkastingsoppdraget.

Likevel er flere vesentlige detaljer fortsatt unntatt offentlighet, ikke minst hvordan TV 2 skal løse det regnskapsmessige skillet mellom inntekter og utgifter knyttet til allmennkringkasteroppdraget og resten av virksomheten.

Les mer: TV 2 lover å bruke 250 millioner kroner i året på nyheter

NHH-professor Øystein Foros, som tidligere har vært kritisk til en ny avtale mellom Staten og en kommersiell allmennkringkaster, etterlyser ytterligere åpenhet fra Kulturdepartementet og TV 2.

- Prinsippene må være åpne for hvordan departementet fastlegger eventuelle merkostnader og merinntekter TV 2 får på grunn av en slik avtale. Her vil det være avgjørende å vurdere hva TV 2 ville gjort om de ikke påtar seg oppdraget. Det er ingen enkel analyse. Særlig siden TV 2 opererer i et såkalt tosidig marked og har både annonsører og tv-seere som betalende kunder, sier Foros til Kampanje.

Han ber nå Kulturdepartementet legge press på TV 2.

- Departementet bør videre selv være i førersetet. Det bør ikke overlates til TV 2. Vi har erfaring fra andre områder at dette kan være utfordrende, sier han.

Kulturministeren vil ta ny vurdering
Kulturminister Linda Hofstad Helleland understreker at det er TV 2 som har det endelige ordet når det kommer til å offentliggjøre taushetsbelagt informasjon.

- Taushetsbelagt informasjon kan bare gjøres offentlig tilgjengelig dersom den som har sendt informasjonen til oss samtykker til at den kan gis ut, i dette tilfellet TV 2. Vi er derfor glade for at TV 2 i går etter reaksjoner på hemmelighold samtykket til at større deler av unntatte opplysninger i søknaden allerede nå kunne gjøres offentlig tilgjengelig, sier hun til Kampanje.

Hun sier at departementet nå vil gå gjennom søknaden på nytt for å se om det er flere deler som kan offentliggjøres.

- Fordi vi ikke ønsket å forsinke offentliggjøringen ble dette gitt ut i går, uten at vi var ferdige med en ny vurdering av om denne offentliggjøringen gjør at også andre opplysninger og dokumenter i saken skal gis ut. Departementet går nå på nytt gjennom vedlegget om regnskapsmessig skille og andre dokumenter i saken, og vurderer om det skal gis innsyn i dette. TV 2 har tidligere ikke samtykket til at vesentlige deler av vedlegget om regnskapsmessig skille kan gis ut. Ved behov vil vi også be om samtykke til dette fra TV 2.

Les mer: - Tvilsomt om TV 2 får en merkostnad på 135 mill.

Gjør en ny vurdering: Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil på nytt gå gjennom vedlegget om regnskapsmessig skille for å se om det kan gis innsyn. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix.

TV 2-sjef: - Gammelt nytt
TV 2-sjef Olav T. Sandnes mener det er lite nytt i kritikken fra NHH-professoren. Overfor Kampanje sier han at de har strukket seg langt for å møte kravet om åpenhet.

- Foros sitt standpunkt er ganske grunnleggende. Han er uenig i utlysningen av et allmennkringkasteroppdrag. Det er gammelt nytt. Det er bred politisk forankring bak utlysningen av et allmennkringkasteroppdrag, og det forholder vi oss til. Kritikken mot et allmennkringkasteroppdrag må politikerne som har besluttet den svare for.

- Men hvorfor er dere ikke åpne om det regnskapsmessige skillet?

- Vi har åpnet opp langt mer enn det vi er lovpålagt å gjøre. Vi kommer til å være transparente overfor Kulturdepartementet og det vil også foreligge en allmennkringkasterrapport dersom det blir en avtale.

- Ingenting av det som nå er offentliggjort er med på å tydeliggjøre en merkostnad på 135 millioner kroner knyttet til å ta på seg et dette oppdraget?

- Helt grunnleggende, er det en dekning av merkostnader som er lyst ut. Størrelsen på merkostnadene skal dokumenteres etter gjennomføring av et allmennkringkaster-år. Der vil vi hele tiden være transparente overfor Kulturdepartementet. Det er en prosess Kulturdepartementet holder i, og vi vil svare på spørsmål fra dem.

- Et betydelig beløp til nyheter
Som Kampanje kunne fortelle i går, lover TV 2 departementet i søknaden å sette av minimum 250 millioner kroner til produksjon av nyheter dersom de får tilslaget på det kommersielle allmennkringkastingsoppdraget.

- Er dette på linje med hva dere har brukt de siste årene?

- Det vi har skrevet i søknaden er at vi vil bruke minimum 250 millioner kroner på nyhetsområdet. Så er det sånn at vi ikke har gitt ut detaljerte regnskap for TV 2 tidligere, vi gir ut de regnskapene vi har på slutten av året. Jeg mener det er et betydelig beløp og viser at vi har ambisjoner på nyhetsområdet fremover.

- Dere skriver at dere har en ambisjon om å styrke satsingen, hva legger dere i det?

- Ikke noe annet enn at vi ønsker å styrke TV 2-nyhetene. Med en allmennkringkasteravtale vil vi ha bedre forutsetninger for å kunne levere på et kommersielt allmennkringkasteroppdrag. Dette handler ikke kun om nyheter, men om sjangerbredde i kanalen og om lokalisering.

- Hvor sikker er dere på at dere vil klare å styrke satsingen?

- Med denne søknaden signaliserer vi en tro på at vi vil styrke nyhetssatsingen vår. Nå er det opp til Kulturdepartementet å vurdere søknaden.

- Vil nyhetstilbudet endres noe på hovedkanalen?

- Vi har mulighet til å gjøre endringer løpende, men det foreligger ingen umiddelbare planer nå.

Dropper samiske programmer og kultur
TV 2 har også valgt å offentliggjøre hvilke fem programområder de vil satse på  for å sikre en sjangermessig bredde på hovedkanalen.

Kanalen skriver i søknaden at de ønsker å satse på disse fem programområdene:

  • Samfunn- og informasjonsprogram (minst 30 minutter ukentlig)
  • Underholdning (minst 30 minutter ukentlig)
  • Sport (minst 30 minutter ukentlig)
  • Religion, livsstil og livsfilosofi (minst 30 minutter månedlig)
  • Dokumentarprogram (minst 30 minutter månedlig)

TV 2 velger dermed blant annet å droppe samiske programmer og kultur- og naturprogrammer.

Les mer: TV 2 dropper samiske programmer og kultur - vil satse på religion og dokumentar

TV 2-sjefen kommenterer prioriteringen slik:

- Nå er det sånn at utlysningen lister opp ti områder, og man blir bedt om å velge fem. I sakens natur ligger det også at man velger bort noe. Utformingen av utlysningen er politisk besluttet. Vi har kommet frem til at det er disse fem områdene som er riktige for TV 2 sin søknad. Det handler både om profil og kommersielle muligheter, med andre ord en helhetsvurdering. Det å sette enkeltområder opp mot hverandre, blir helt feil.