I dag ble det kjent at Jostein Viksøy tar plass som økonomidirektør i TV 2. Dette var en stilling Maria Borch Helsengreen hadde inntil i fjor høst, og hvor Roald Stamnesfet har vært konstituert det siste året.

Les også: Jostein Viksøy blir TV 2s nye økonomidirektør

Ansettelsen av Viksøy betyr at administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes er kommet helt i mål med sin ledergruppe, og som foruten de to skal bestå av kanaldirektør Trygve Rønningen, salgs- og markedsdirektør Bjørn-Gunnar Rosvoll, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand, TV 2 Sumo-direktør Christian Birkeland og direktør betal-tv, distribusjon og rettigheter Kjetil Nilsen.

Seks menn og én kvinne. Vi spør TV 2-sjefen:

- Er det godt nok for en bedrift som skal speile mangfoldet i det norske samfunnet?

- Jeg er fornøyd med alle rekrutteringer av gode navn til TV 2, og medlemmene både i min ledergruppe og i redaktørgruppen er noen av bransjens aller beste på sine områder, derimot er jeg ikke fornøyd med at vi ikke har greid å rekruttere flere kvinner, sier Olav T. Sandnes til Kampanje.

Kampanje har i dag også fått tilgang på deler av TV 2s søknad på det kommersielle allmennkringkasteroppdraget.

Les mer: TV 2 vil ikke flytte nyhetsredaktør til Bergen - men det vil regjeringen

- Flere har takket nei
Sandnes understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke om ansettelsen av Jostein Viksøy, som han er godt fornøyd med.

- Det er sånn at vi i løpet av mine 2,5 år har gitt tilbud til flere dyktige kvinnelige kandidater til posisjoner høyt oppe i TV 2, men som har takket nei, sier Sandnes.

- Også i ledergruppen?

- Også i ledergruppen. Det er veldig mange dyktige kvinnelige ledere i TV 2, men samtidig er det sånn at vi ikke er i nærheten av kjønnsbalansen vi ønsker i en rekke viktige posisjoner. Her har vi rett og slett ikke gjort en god nok jobb med helheten. Det vil vi ha oppmerksomhet på fremover.

- Er det sånn at hele forklaringen ligger i at en rekke kvinnelige kandidater ikke har funnet TV 2 som et attraktivt sted å jobbe?

- TV 2 skal ha en kultur som er god å jobbe i både for kvinner og menn, og vi har mange kvinnelige ledere og redaktører i TV 2. Jeg vil være forsiktig med å bevege meg inn på direkte årsaker. Min erfaring er at dette er individuelle prosesser og individuelle årsaker, men summen av dette er ikke godt nok.

Les også: Slik blir nye TV 2 – dropper nyhetsdirektør i ledergruppa

- Ikke like hverandre
- På hvilke andre måter viser dere mangfold med denne ledergruppen?

- Vi har naturlig nok tilstedeværelse både i Bergen og Oslo. For meg var det viktig å gjøre denne rekrutteringen i Bergen. Og ser du på kompetanse og profil, i ledergruppen og redaktørgruppen samlet, så representerer de en fornuftig balanse. Vi har ikke rekruttert mennesker som er like hverandre.

Både Viksøy og Nilsen bor og jobber i Bergen.

- Er du fornøyd med at to av sju har fast opphold i Bergen?

- Hvor man bor og hvor man jobber er ikke nødvendigvis det samme. Jeg opplever at premisset for spørsmålet er gammeldags. Flere av lederne og redaktørene i TV 2 har arbeidssteder begge steder og leiligheter både i Oslo og Bergen.

- Ledergruppen i TV 2 er, for å bruke det uttrykket – blendahvit. Har det vært et mål for deg å hente inn ledere med flerkulturell bakgrunn?

- I rekrutteringen av TV 2 har vi lagt aller mest vekt på å finne den beste kandidaten til de forskjellige rollene og for å komplementere en fullstendig ledergruppe. Det har vært fokuset vårt.