I dag offentliggjør TV 2 og Kulturdepartementet detaljer fra TV 2s søknad på det kommersielle allmennkringkastingsoppdraget som tidligere har vært hemmeligholdt. Fortsatt er deler av søknaden unntatt offentlighet, inkludert alt som omhandler det forretningsmessige skillet mellom inntekter og utgifter knyttet til allmennkringkastingsoppdraget og resten av virksomheten, men nå løfter TV 2 blant annet på sløret når det kommer til hvilke programområder de vil satse på.

Les mer: TV 2 dropper samiske programmer og kultur - vil satse på religion og dokumentar

TV 2 åpner også opp om omfanget av nyhetssatsingen i avtaleperioden. De skriver i søknaden at de «ønsker å videreføre sin brede nyhetssatsing på hovedkanalen med sendinger fra den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen. Nyhetene vil ha samme redaksjonelle profil som i dag, og vil dekke sentrale nyhetsområder som innenriks, utenriks, politikk, krim, økonomi, kultur og sport».

Videre skriver at «det foreligger ikke om endringer i sendeskjemaet, men... (sladdet)».

Vil styrke nyhetssatsingen
TV 2 skriver i søknaden at de vil avsette minimum 250 millioner kroner årlig i direkte redaksjonelle kostnader knyttet til nyhetssendingene på hovedkanalen. Det vil være avsatt minimum 100 redaksjonelle årsverk til nyhetssendingene på hovedkanalen.

«TV 2 har en ambisjon om å styrke satsningen på nyheter. Vi har likevel valgt å legge tilbudet noe under dagens satsning og våre ambisjoner fremover. Dette skyldes et behov for fleksibilitet i kostnadene, for det tilfelle at inntektsgrunnlaget endrer seg,» heter det i søknaden.

TV 2 skriver i søknaden at de vil bruke minimum 5 millioner kroner på programmer for barn og 5 millioner på programmer for unge.

TV 2 vil videreføre sin satsning på norsk drama og vil investere minimum 50 millioner kroner i dette per år. 

Dersom kanalen skriver under på en ny tv-avtale med Staten, vil de som kjent få en årlig kompensasjon på 135 millioner kroner årlig, altså drøye halvparten av den lovede nyhetssatsingen.

TV 2 ønsker ikke å kommentere denne saken i dag.

Spiller bergenskortet
Som Kampanje tidligere har skrevet, viser søknaden til TV 2 at det særlig på ett punkt kan dra seg til i de kommende forhandlingene med departementet, og det er på punktet som går på lokalisering.

Kulturdepartementet krever nemlig at TV 2s nyhetsredaktør har sitt arbeidssted i Bergen. Dagens nyhetsredaktør Karianne Solbrække har i dag fast bosted i Oslo, og deler på tiden sin mellom Oslo og Bergen.

Les mer: TV 2 vil ikke flytte nyhetsredaktør til Bergen

I dag løfter TV 2 sladden på mer av sin argumentasjon rundt nyhetsredaktøren. De skriver: «Kravet om arbeidssted må tolkes slik at nyhets- og aktualitetsredaktøren gis anledning til å ivareta sitt lederansvar og redaksjonelle ansvar for hele området som tilligger stillingen, og ha tilstedeværelse både i Bergen og Oslo. Kravet må derfor anses oppfylt ved at nyhetsredaktøren har delt arbeidssted mellom Bergen og Oslo.» 

I den nye utlysningen til ny tv-avtale er det også et eksplisitt krav om at «hovedredaksjonen» og «sentral nyhetsredaksjon» skal være lokalisert ti mil utenfor Oslo, det vil si i Bergen for TV 2 sin del.

Der skal «majoriteten av tv-kanalens redaksjonelt ansatte jobbe». TV 2 argumenterer med at begrepet «redaksjonelt ansatte» må omfatte alle som har en hånd i kanalens nyhetssendinger, som fotografer, design- og grafikkmedarbeidere, medarbeidere linjekontroll, flerkameraoperatører, mediamanagere og så videre, i tillegg til journalister, reportasjeledere, programledere, deskmedarbeidere og redigerere.

TV 2 avslutter søknaden med å banke inn at de aller fleste redaksjonelle avgjørelsene tas i Bergen, inkludert, men ikke begrenset til:

  • Redaktørgruppen, ledet av sjefredaktør, som tar de sentrale redaksjonelle
  • beslutningene, vil normalt avholde sine møter i Bergen.
  • Nyhetssendingene som tilbys på kanalen avvikles fra studio i Bergen og utspilling skjer i Bergen.
  • Alle funksjoner/medarbeidere tilknyttet publiseringen er lokalisert i Bergen.
  • De daglige, løpende redaksjonelle beslutningene knyttet til innholdet i nyhetssendingene på hovedkanalen vil tas på desk av vaktsjefer, som holder til i Bergen.
  • Også produsenter, fotografer, grafikkavviklere og andre som bistår inn i produksjonen og avviklingen av nyhetssendingene har sitt tilholdssted i Bergen. Majoriteten av de redaksjonelle beslutningene knyttet til nyhetssendingen på hovedkanalen vil derfor tas i Bergen.