Den internasjonale #metoo-kampanjen, der i hovedsak kvinner forteller om sine opplevelser av seksuell trakassering, har åpnet opp en debatt om miljøet i den norske mediebransjen.

Det var kulturredaktør Sarah Sørheim i Aftenposten som satte i gang debatten med en kommentar om hvorfor hun inntil nå har valgt å være taus om medielederen som forsøkte å kysse henne da hun var på en bar sammen med noen kolleger, «helt uten forvarsel og foran alle de andre vi var der sammen med».

Les mer: Aftenposten-redaktør forteller som seksuell trakassering i mediebransjen

I Sverige har kampanjen #metoo ført til interne og eksterne etterforskninger av ansatte i TV4, SVT og Aftonbladet. I SVT valgte vedkommende å si opp jobben. TV4-profilen har valgt å avslutte alt samarbeid med programlederen Martin Timell etter anklager om seksuell trakassering og overgrep.

Som Kampanje skrev tirsdag, vil Mediebedriftenes Landsforening (MBL) nå kartlegge tilstanden i den norske bransjen.

- Jeg tenker at det er viktig at det avdekkes, men jeg liker å tro at tilstanden er bedre her, og at vi er kommet lengre med likestillingen, har MBL-leder Randi S. Øgrey sagt til Kampanje.

Undersøkte trakassering i 2012
Dette er første gang MBL setter seksuell trakassering under lupen, men det finnes allerede noen tall fra den norske bransjen.

Tall Kampanje har fått tilgang på fra Arbeidsmiljørapporten, som Arbeidsforskningsinstituttet laget for Norsk Journalistlag i 2012, viser at 11 prosent av landets journalister har opplevd trakassering eller utilbørlig opptreden fra kolleger. For majoriteten av dem det gjelder, er det snakk om 1-2 ganger i løpet av et halvår.

Disse tallene har ikke tidligere vært publisert og blir ikke trukket frem i rapporten.

«Siste halvår, har du blitt utsatt for trakassering eller utilbørlig oppførsel fra kolleger?»

1-2 ganger 275
3-5 ganger 50
6-10 ganger 20
Flere enn 10 ganger 15
Nei 2968
Totalt 3328


Her kan du lese hele rapporten.


- Scoren burde vært null
Like mange - 13 prosent – oppgir at de har opplevd trakassering eller utilbørlig opptreden fra overordnede.

«Siste halvår, har du blitt utsatt for trakassering eller utilbørlig oppførsel fra overordnede?»

1-2 ganger 309
3-5 ganger 68
6-10 ganger 30
Flere enn 10 ganger 23
Nei 2888
Totalt 3318


Omkring en tredjedel av disse har opplevd trakassering både fra kolleger og overordnede.

- Det er klart at her burde scoren vært null. Folk på jobb skal ikke oppleve å bli utsatt for trakassering, verken fra kollegaer eller ledere. Det er åpenbart et problem, sier rådgiver Trond Idås i NJ.

Han skriver nå på en doktorgradsavhandling hvor han ser på trusler og vold mot journalister.

- Bekymret for unge i bransjen
Idås understreker at undersøkelsen ikke har tatt for seg seksuell trakassering spesielt, men all form for trakassering, inkludert seksuell trakassering. Det er noe flere kvinner enn menn som oppgir at de har opplevd trakassering, men forskjellene er ikke veldig store.

- Noe av dette er det vi ofte kaller mobbing, selv om den som står bak mobbingen som regel ikke opplever det slik. Det er regulert via arbeidsmiljøloven, og det er et av de områdene hvor det finnes et klart ansvar for ledere til å ta tak i ukulturen, men samtidig gir loven hver enkelt ansatt kollega ansvar for å bidra til å sette en stopper for denne typen adferd. De som utsettes for trakassering er ofte i en posisjon som gjør det vanskelig selv å rydde opp, særlig hvis det kommer fra en leder. Jeg er spesielt bekymret for unge i bransjen, hvor mange er midlertidig vikarer og frilansere. Jeg tror det er mye enklere for faste ansatte å ta opp dette som et problem.

Blir trakassert syke
Hele 22,6 prosent sier i undersøkelsen at de har vært fysisk eller psykisk ute av form på grunn av ubehagelige episoder med kolleger eller overordnede det siste halvåret.

- Dette har altså store helsekonsekvenser, og det er en nær sammenheng mellom sykefravær, lengden på sykefraværet og om du har opplevd noe av dette. Det er også vesentlig mer belastende å bli trakassert av ledelsen enn av andre kolleger.

Tallene fra 2012 er de siste NJ har hentet inn om trakassering. Idås ser ingen grunn til å tro at situasjonen har bedret seg.

- Jeg tror ikke det er snakk om store endringer på så kort tid. Dette gir nok et godt bilde på hvordan folk opplever det.

- Tror du, som Randi S. Øgrey i MBL, at situasjonen er bedre her enn i Sverige?

- Jeg synes det er vanskelig å si. Det er uklart for meg hvor stort omfanget er i Sverige, men jeg synes disse tallene på pluss-minus ti prosent er høye nok til at dette bør følges opp. Om det er bedre eller dårligere enn i Sverige, synes ikke jeg spiller så stor rolle. Vi snakker om over 300 som svarer at de har opplevd dette, så det er nok et større problem enn man ønsker å tenke på.