- Jeg tror det er viktig at ledere som Sarah Sørheim bruker stemmen og åpner diskusjonen. Det er en viktig del av rollen hennes å sette ord på den typen hendelser. Vår jobb er å gå mest mulig faktabasert til verks. Jeg håper undersøkelsen vil speile tilstanden i bransjen, sier Randi S. Øgrey, som leder Mediebedriftenes Landsforening (MBL) til Kampanje.

Hun snakker om Aftenposten-redaktør Sarah Sørheims kommentar der hun forteller om sin opplevelse av seksuell trakassering fra en norsk medieleder.

- Det finnes eksempler på mannlige ledere i mediebransjen som er dårlig på å fastsette disse grensene og utsetter kvinner for uønsket seksuell oppmerksomhet. Jeg tror det kan være en årsak til at vi går glipp av en del talenter, har Sørheim sagt til Kampanje.

Les mer: Aftenposten-redaktør forteller om seksuell trakassering i mediebransjen

Skal samle inn fakta
Nå skal MBL kartlegge hvor utbredt seksuell trakassering er i bransjen. Det skjer i sammenheng med en undersøkelse om trusler og trakassering som de har hentet fra sin svenske søsterforening Tidningsutgiverna (TU), og som er på vei ut i markedet.

I Sverige avdekket undersøkelsen at hver tredje kvinnelige lederskribent, kronikkforfatter, sjefredaktør og kommentator vurderer å slutte med journalistikken som følge av trakasseringen de utsettes for i jobben.

- Vil undersøkelsen også fange opp episoder som den Sarah Sørheim beskriver?

- Ja, det vil den kunne gjøre. Selv om den retter seg mot et bredere spekter, så er dette et av spørsmålene man kan svare på, sier Øgrey,

Hun har et håp om at mediebransjen er blitt mer «profesjonell» enn den var for noen tiår siden.

- Men dette må vi få opp mest mulig fakta på. Det handler om å ha respekt for hverandres intimsoner.

Droppes av tv-kanal
I Sverige har kampanjen #metoo ført til interne og eksterne etterforskninger av ansatte i TV4, SVT og Aftonbladet. I SVT valgte vedkommende å si opp jobben. TV4-profilen har valgt å avslutte alt samarbeid med programlederen Martin Timell etter anklager om seksuell trakassering og overgrep.

I Norge har ikke kampanjen fått lignende konsekvenser.

- Er det grunn til å frykte at vi har tilsvarende episoder i Norge, men som det ikke snakkes om?

- Jeg tenker at det er viktig at det avdekkes, men jeg liker å tro at tilstanden er bedre her, og at vi er kommet lengre med likestillingen.

Dette er første gang MBL setter seksuell trakassering under lupen, men Øgrey understreker at dette normalt fanges opp på et mediehusnivå.

- Mediehusene har jo med jevne mellomrom undersøkelser og medarbeidersamtaler. Det er mange arenaer hvor dette kan bringes til torgs på en god måte.

Medienettverket: - Følger nøye med
Leder av Medienettverket, Ragnhild Veire, har ikke hørt mange lignende historier som den kulturredaktør Sarah Sørheim forteller om i sin kommentar, men sier at det har forekommet.

- Det er kanskje litt av problemet. Det er en kulturell greie som ligger der, men som er litt uuttalt, sier hun.

Medienettverket har hittil ikke sett nærmere på omfanget av seksuell trakassering i mediebransjen.

- Som leder av Medienettverket har jeg hittil ikke fått sånne historier på bordet, eller oppfordring fra våre medlemmer om at dette er noe vi må ta tak i, sier hun.

- Men dette vil vi vurdere, og følge nøye med på temaet videre.

- Har du opplevd noe tilsvarende som det Sørheim beskriver?

- Nei, men jeg vet om andre som har opplevd det. Jeg har vært i NRK i mange år og har verken sett eller hørt noe sånt, men jeg vet det var et større problem i gamledager, og jeg har hørt om noen historier fra den gang som er helt uakseptable, sier hun.

Styrelederen i Norsk Redaktørforening, Harald Stanghelle, tror miljøet er «for gjennomsiktig» til at det som er avdekket i mediebransjen i Sverige og USA kunne skjedd her hjemme. 

- Jeg håper jeg har rett når jeg sier at den systematiske seksuelle trakasseringen som er avdekket i Sverige og USA, blant annet i Fox News-ledelsen, ikke kunne skjedd i Norge. Jeg tror miljøet er for gjennomsiktig, sier Stanghelle  til NRK.no