KrFs kulturpolitiske talsperson, Geir Jørgen Bekkevold, som også i denne stortingsperioden sitter i Kulturkomitéen, er ikke imponert over kulturministerens forslag til å redusere produksjonstilskuddet med 25,7 millioner kroner.

- Det som er utfordrende her er hvordan man kutter. Regjeringen legger opp til å videreføre produksjonstilskuddet til lokale nummer én-aviser, mens det er nummer to-avisene og de meningsbærende landsdekkende avisene som må ta hele kuttet. Det er snakk om 14 aviser. Det synes vi er problematisk, sier Bekkevold til Kampanje.

Det kommer kraftige reaksjoner fra Presse-Norge på det foreslåtte kuttet i dag, og både Dagsavisen og Klassekampen setter nå sin lit til at KrF og Venstre vil klare å forhindre en reduksjon, slik de har klart de fire siste årene.

Les mer: Avistopper reagerer på pressestøtte-kutt: - Meget dramatisk

Bekkevold sier at de er «mer enn villig» til å diskutere innretningen av produksjonstilskuddet.

- Men man burde kanskje ha gjort det i en annen sammenheng enn i et budsjett. Det skal legges frem en melding til Stortinget om Mediemangfoldsrapporten, og jeg synes man burde ha ventet med dette til denne meldingen var klar, sier han.

- Er dere også åpen for å redusere produksjonstilskuddet?

- Jeg er åpen for å se på innretningen av produksjonsstøtten, men det er ikke sånn at krisen i media er over. Vi trenger fortsatt at offentlige tilskudd sikrer mediemangfold i tiden fremover.

Som et plaster på såret foreslår regjeringen samtidig å sette av syv millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner.

- Mediemangfoldsutvalgets rapport viser at mediene befinner seg i en krevende overgangsfase. Det viktigste vi kan gjøre for mediebransjen i denne situasjonen er å stimulere og bidra til nyskaping og innovasjon slik at mediene kan finne bærekraftige forretningsmodeller for fremtiden, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.