TV 2s søknad på oppdraget som kommersiell allmennkringkaster viser at kanalen forplikter seg til å bruke 250 millioner kroner på nyheter og 50 millioner kroner på film og drama og 10 millioner kroner til barne- og ungdomsprogrammer i året.

Les også:  TV 2 lover å bruke 250 millioner kroner i året på nyheter

I søknaden som Kampanje i går var først med å omtale står det videre at TV 2 skal tilby programmer innenfor kategorier som underholdning, sport, samfunn, dokumentarer og religion og livssyn.

For denne jobben vil TV 2 få en årlig kompensasjon på 135 millioner kroner årlig, altså drøye halvparten av den årlige nyhetssatsingen, dersom kanalen skriver under på en ny tv-avtale med Staten.

Les mer: TV 2 dropper samiske programmer og kultur - vil satse på religion og dokumentar

NHH-professorene Hans Jarle Kind og Øystein Foros har tidligere vært kritiske til en ny avtale mellom Staten og en kommersiell allmennkringkaster og gikk langt i å advare mot en modell som innebærer at det gis statsstøtte til en kommersiell allmennkringkaster med lineære tv-nyheter.

Usikker på prisen 
Etter å ha lest Kampanjes omtale av TV 2s allmennkringkasterambisjoner etterlyser professor Øystein Foros ved NHH mer åpenhet fra Kulturdepartementet om det regnskapsmessige skillet mellom inntekter og utgifter knyttet til allmennkringkasteroppdraget og resten av virksomheten.  Det er i søknaden fortsatt unntatt offentlighet.

- Prinsippene må være åpne for hvordan departementet fastlegger eventuelle merkostnader og merinntekter TV 2 får på grunn av en slik avtale. Her vil det være avgjørende å vurdere hva TV 2 ville gjort om de ikke påtar seg oppdraget. Det er ingen enkel analyse. Særlig siden TV 2 opererer i et såkalt tosidig marked og har både annonsører og tv-seere som betalende kunder, sier Foros.

Skeptisk til prisen:

Professor Øystein Foros er fortatt i tvil om nyhetsatsingen til TV 2 skal ha en merkostnad på 135 millioner kroner.

Professoren, som sammen med sin kollega Hans Jarle Kind skrev rapporten «Markedssvikt i nyhetsproduksjon» på oppdrag fra Discovery, er fortsatt i tvil om satsingen til TV 2 skal ha en prislapp på 135 millioner kroner.

Les mer: Ny NHH-rapport slakter støtte til TV 2-nyheter

- Medieøkonomisk forskning viser at dette er svært sammensatt. I utgangspunktet synes det i dag å være lite sannsynlig at TV 2 vil bevege seg mot TV3 og TVNorge ved å slutte med nyheter. Da er det grunn til å betvile at de vil få en netto merkostnad på opp mot 135 millioner ved å påta seg dette, sier Foros.

- Prinsippene må være åpne
Selv om kravet om åpenhet er viktig, mener Hans Jarle Kind at dette ikke hindrer at rene tallstørrelse «hemmeligholdes av forretningsmessige årsaker».

- Det kan imidlertid ikke være forretningsmessige årsaker for å hemmeligholde en prinsipiell analyse. Departementet bør videre selv være i førersetet. Det bør ikke overlates til TV 2. Vi har erfaring fra andre områder at dette kan være utfordrende. Et eksempel er Telenor. Til tross for at man der har en stor sektorspesifikk regulator, så har det vist seg vanskelig å gjennomføre slike analyser uten at det i praksis i stor grad avgjøres av input fra den som overvåkes. Tine et annet eksempel, sier Kind.

TV 2 har så langt ikke valgt å kommentere de siste avsløringene fra deres søknad om å bli kommersiell allmennkringkaster.