De ansatte på tv-desken i TV 2 Sporten i Bergen leverte ifølge VG et tre sider langt brev til sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i midten av august der det blant annet kommer frem at «folk er redde for å havne ute i kulden, eller i verste fall miste jobben» dersom de sier i fra om forhold ved arbeidsplassen de ikke er fornøyde med.

Videre trekker de ansatte frem det som oppfattes som forskjellsbehandling innad i avdelingen.

«Premier League-gjengen oppfattes som en adel innad i Sporten. Ingen betviler viktigheten av Premier League-rettighetene, men vi ser med uro på all kursing, seminarer og ressursbruk som kun kommer få til gode», heter det i brevet ifølge VG.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen sier til avisen at han oppfatter brevet som et uttrykk for dypt og ektefølt engasjement for arbeidsmiljøet.

- Vi har vært igjennom en tøff nedbemanning i en bransje preget av stor usikkerhet. Da er det naturlig at det oppstår usikkerhet og uenighet. Det er konteksten brevet er skrevet i. Vi løser utfordringene våre fortløpende gjennom en dialog jeg opplever som positiv, oppriktig og konstruktiv. Jeg er overbevist om at TV 2 Sporten kommer styrket ut av dette, sier han.

Vaktsjef Asgeir Svardal i TV 2 Sporten i Bergen sier at han er fornøyd med dialogen som har kommet i gang med ledelsen.

- Vi ble tatt i mot med åpne armer og er inne i en utrolig god dialog som jeg vet vil føre til at TV2 Sporten fortsatt skal være et veldig godt sted å jobbe, og at vi fortsatt skal være den beste sportsredaksjonen i landet, sier han til VG.