Den eneste reelle konkurrenten til å by TV 2 kamp om den nye avtalen, var det svenske mediekonsernet MTG som med sine tv-kanaler TV3 og Viasat 4 og radiokanalen P4 kunne klare å stable en søknad på beina. 

Men til Kampanje sier MTG Norge-sjefen Morten Aass at de velger ikke å søke. 

- Nei, vi har ikke søkt, sier Aass lørdag ettermiddag. 

- Hvorfor ikke?

- Vi vurderte det veldig nøye fordi det ville vært spennende å utfordre TV 2, men det var for kort frist. Uten Bergen og en full nyhetsrigg allerede, ble det for mange brikker som skulle på plass for å få til et godt og reellt alternativ. Men det var først og fremst den korte fristen vi kjempet mest mot, sier Aass.

Det var rett før sommeren at kulturminster Linda Hofstad Helleland kom med sin utlysning.

- Men vi så det som en spennende mulighet som vi absolutt vurderte, men til slutt ble det for komplisert, sier han.

Dermed blir TV 2 eneste søker og det bekrefter Kulturdepartementet ved statsråd Linda Hofstad Helleland.  Ved fristens utløp hadde Kulturdepartementet mottatt en søknad fra TV 2 AS. 

- Jeg er glad for at TV 2 har søkt om avtale med staten for å drive kommersiell allmennkringkasting. Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Av utlysingen går det frem at staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget med å tilby nyheter, programmer til barn og unge og norsk drama.  Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.

Kulturdepartementet sier videre at de vil behandle søknaden fra TV 2 så raskt som mulig med sikte på inngå en avtale senest i desember.

Selve avtalen skal begynne å løpe senest åtte måneder etter at den er inngått.