Mediebyråene investerte 736,4 millioner kroner i reklamemarkedet på vegne av sine kunder i august. Det er helt flatt sammenlignet med samme måned i fjor. Etter åtte måneder har mediebyråene kjøpt reklame for drøye seks milliarder kroner. Det utgjør en vekst på 4,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Markedet utviklet seg dermed negativt sist måned, sammenlignet med tidligere i sommer. Det er særlig radiokanalene som tar støyten i august. De hentet 21,8 millioner kroner fra mediebyråene, og det er et fall på hele 36 prosent. Fallet er kraftig nok til at de kommersielle radiokanalene nå også ligger på minussiden så langt i år med et fall på 1,2 prosent etter åtte måneder.

Radiosjefen i en av landets største radioselskap, Lasse Kokvik i Bauer Media, avviser at mediebyråenes tall speiler det reelle reklamesalget. Bauer Media har i dag radiokanaler som Radio Norge, Kiss og Radio Rock.

- Kommersiell radio har på ingen måte et fall i etterspørselen på 40 prosent i august i år. Vi kjenner oss overhodet ikke igjen, sier Kokvik.

- Opplever stor etterspørsel
Han mener mediebyråene selv må redegjøre for tallgrunnlaget, men tror forhold som både periodisering og det faktum en stor andel av radioomsetningen går utenfor mediebyråene.

Han mener markedets øvrige reklamestatistikk IRM gir et bilde av utviklingen og kan fortelle om et godt innsalg i september til tross for at stadig flere fylker nå slukker FM-nettet.  

- Vi har opplevd meget stor etterspørsel etter ferien og jeg tror september for kommersiell radio blir årets beste måned målt i omsetning mot fjoråret, sier Kokvik. 

Heller ikke hans konkurrent, P4-sjef Kenneth Andresen, vil skrive under på at radiomarkedet er i fritt fall.

- Det er ikke bare fremmed for oss, det er langt unna våre opplevelser. Vi har store deler av året vært utsolgte og vel så det, sier Andresen om mediebyråtallene.

Les også: - Radiolytting på samme nivå som før slukking

Slukker på Vestlandet
Den kraftige nedgangen i august kommer dagen før alle de kommersielle radiokanalene til P4 og Radio Norge slukker FM-signalene på Vestlandet og i store byer som Stavanger og Bergen. Neste uke slukker også NRK sine sendinger på FM i befolkningstette Østlandet.

Det skremmer ikke reklamekjøperne, som likevel ikke har noen god forklaringen på fallet i omsetning.

- Radio har svingt litt måned for måned gjennom året og det er for tidlig å konkludere om overgangen til DAB har hatt noen effekt på lyttermarkedet. At NRK slukker i store folkerike områder som Østlandet neste uke påvirker heller ikke det kommersielle markedet negativt, men det er klart vi nå begynner å se trend, sier Marion Berg Odvén i mediebyrået IUM til Kampanje.

Odvén er planleggings- og forhandlingssjef i mediebyrået og representerer flere av landets største annonsører.

- Har dere vært mer lunkne til radio i år som en følge av overgangen fra FM til DAB?

- Nei, vi har i grunnen ikke det, og det er heller ikke snakk om noen stor tilbakegang på radio så langt i år og i hvert fall ikke om vi sammenligner med avis.  Men vi følger og monitorer utviklingen nøye og kommer til å konkludere når vi har lagt bak oss hele året. Det blir et veldig spennende siste kvartal for radio, sier hun.

- Hva er årsaken til den store nedgangen i august?

- Det er vanskelig å peke på noen klare årsaker til det. Radio som kanal har svingt litt i år.

- Svinger for radio:

Reklamekjøper Marion Berg Odvén i mediebyrået IUM synes det er vanskelig å peke på noen åpenbare årsaker til fallet i markedet for radioreklame. - Det er vanskelig å peke på noen klare årsaker til det. Radio som kanal har svingt litt i år, sier hun.

Sterk utendørsmåned
Hun trekker ellers frem oppgangen i utendørs på nesten 30 prosent som sterk og et tv-marked som fortsatt holder seg på plussiden.

- Veksten i utendørs er formidabel og tv fortsetter også å vokse. Annonsørene søker til medier som bygger dekning og her står tv seg veldig godt, sier Odvén. 

Samtidig stanser veksten opp for internett, som etter tv er den desidert største reklamekanalen. Hele sekkeposten med internett-reklame, som tidligere i år har hatt en vekst på opp mot 15 prosent, vokser bare med to prosent i august. Stuper man inn i tallene, ser man at det er særlig programmatisk (-39 prosent) og mobil (-19 prosent) som blør.

Søk, som er den største nettkategorien med en omsetning på 54,3 millioner i august, vokser med 56 prosent. Også video har en solid vekst på 30 prosent til en omsetning på 25 millioner.

En av de minste mediekanalene, fagpressen, er månedens vekstvinner. Kanalen hadde en vekst på 48 prosent i august til en omsetning på 2,2 millioner kroner. Så langt i år har fagpressen en vekst på 4,8 prosent.

Her er mediebyråenes omsetning for august 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.

 Mediegruppe August 17 August 16 %-vis endring
 Internett 235 897 231 351 2,0
 - Display 47 594 42 859 11
- Mobil 15 298 19 007 - 19,5
- Programmatic 49 825 81 348 - 38,8
- Sosiale medier 43 785 34 096 28,4
- Søk 54 338 34 832 56
-  Video 25 057 19 209 30,4 
 Tv 299 872 294 237 1,9
 Radio 21 822 34 241 - 36,3 
 Kino 4 005 4 323 - 7,4
 Utendørs/plakat 44 698 34 733 28,7
 Dagspresse 45 888 42 945 6,9
 Ukepresse 6 681 8 010 - 16,6
 Fagpresse 2 199 1 489 47,7
 Direktereklame 72 810 74 560 - 2,3
 Andre medier 2 521 6 003 - 58
 Totalt 736 393 731 892 0,6