I dag behandler Kringkastingsrådet de rekordmange 5577 klagene som har kommet på dokumentarserien «Faten tar valget». Klagerne reagerer på at programleder Faten Mahdi Al-Hussaini går med hijab i programmet, slik hun også gjør til daglig, og mange viser til at Siv Kristin Sællmann i 2013 ikke fikk bære korssmykke rundt halsen i NRKs nyhetssendinger.

I den nesten tre timer lange diskusjonen fikk NRK og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kritikk for håndteringen av klagene, blant annet i kanalens egen nyhetsdekning. Kringkastingsrådet kritiserer NRK for ikke å ha forutsett klagestormen mot hijabbruken i programserien «Faten tar valget».

NRK har hele tiden vist til at det er forskjell på et program hvor hovedpersonen subjektivt representerer seg selv, og en nyhetssending. Også kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har engasjert seg i saken og forsvart programmet og programlederen.

Les også: Hijab-bølge i norske medier: - Mest fokus på person og konflikt

I slutten av august valgte rådsmedlem Elin Ørjasæter å trekke seg fordi hun reagerte på måten saken var blitt håndtert på av NRK, før rådet har fått mulighet til å lese og behandle klagene.

«Klagerne var i god tro da de sendte sine klager, de trodde de sendte dem til Kringkastingsrådet, verken til NRKs redaksjoner eller til NRK-ledelsen,» har hun skrevet i en e-post til Klassekampen.

Les også: Ørjasæters avgang fra Kringkastingsrådet kritiseres

- NRK ikke oppklarende
Kringkastingsrådets nestleder Kjersti Thorbjørnsrud startet dagens møte med å rose kringkastingssjefens håndtering av saken.

- Jeg har stor forståelse for at kringkastingssjefen gikk ut og støttet en ung medarbeider utsatt for hat og hets. Det er fullstendig uakseptabelt. Minoritetsstemmer er spesielt utsatt. Det vet vi. De kan få angrep fra flere leire på én gang, sa hun.

- Når de utsettes for urimelig angrep og hets og hat er det utrolig viktig at de får støtte rundt seg.

Thorbjørnsrud mener likevel at mediedekningen av saken har gitt et skjevt inntrykk av at flertallet av klagene var hatefulle og hetsende. Hun utfordret nyhetsredaktør Alexandra Beverfjord og etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK til å vurdere sin egen dekning.

- NRKs egen dekning var ikke oppklarende når det gjaldt hvor mange hatefulle klager det var snakk om, sier hun.

En grovsortering utført av mediestudenter ved NTNU viser at kun 19 av nesten 5600 klager inneholder hatefulle ytringer. De aller fleste klagene, rundt 3400, handler om forskjellsbehandling av hijab og kors.

- Det vi ser, er at veldig mange klager over diskriminering når det gjelder kors og hijab. Andre er provosert av at man får bruke hijab fordi de ser på det som kvinnediskriminerende. Noen av de som klager ønsker mer bruk av religiøse symboler i NRK, andre vil ha en strengere definisjon og mener at NRK bør holde seg livssynsnøytrale. Det er noen klager som er sleivete, usaklige og som noen vil plassere i en kategori som er ugrei, uakseptabel og ekstrem.

Thorbjørnsrud understreker at rådet tar avstand fra all hat og hets, og at slike klager ikke behandles.

- Som nevnt er ikke det flertallet, men de er der absolutt.

Nyhetsredaktør Alexandra Beverfjord er uenig kritikken fra Thorbjørnsrud.

- Hvorvidt NRKs nyhetsdekning har vært tydelig på antall klager som har kommet inn til Kringkastingsrådet direkte og hvor mange som har kommet inn til NRK direkte, mener jeg er underordnet. Hovedpoenget er at det kom massivt med reaksjoner både i sosiale medier, direkte til NRKs redaksjon og til Kringkastingsrådet. Det er tydelig poengtert også i dekningen, sa Beverfjord.

- Jeg synes det er skuffende at NRK ikke tar kritikk og viser liten forståelse for rådets rolle og at vi ikke er et underbruk av NRK. Det vil jeg si er ganske skuffende, gjentok Thorbjørnsrud.

- Utålelig for en 21 år gammel jente
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen svarte på innledningen med overraskelse.

- Jeg var ikke forberedt på at det var med denne tilnærmingen rådet vil starte debatten. Kringkastingsrådet har fått 5500 klager, hvor cirka 90 prosent ble sendt inn før programmet ble vist. Da ville jeg tro at hovedsaken var å diskutere programmet, sa han.

Han forteller at han ikke hadde lest noen klager da han uttalte seg om saken.

- Det trengte jeg ikke. Dette handler ikke bare om klagene til Kringkastingsrådet. Det handler om det generelle debattklimaet. Jeg skjønner at det for Kjersti Thorbjørnsrud kan fremstå som det ble fremstilt som veldig mange hatefulle klager, men jeg har ikke det inntrykket. NRK er glade for alle publikumsreaksjoner, også når vi er uenige.

Eriksen mener imidlertid det er umulig å skille mellom klager som kommer til Kringkastingsrådet og den øvrige debatten, og understreker at han hadde et moralsk ansvar å støtte en stemme NRK har invitert inn i samfunnsdebatten.

- Det ble skapt et klima som nesten gjorde det utålelig for en 21 år gammel jente å fremstå. Jeg kunne ha vist rådet et titalls meldinger, kanskje hundretalls, som er av en sånn art. Det er ikke sånn at disse oppveies og blir et mindre problem fordi det er 3000 klager som ikke er sånn.

- «Brun tsunami av hat»
Eriksen får ros fra medlemmene for å engasjert seg i saken, men rådsmedlem og sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, mener kringkastingssjefen også har opptrått kritikkverdig.

- Det ble skapt et inntrykk av at en brun tsunami av hat skvulpet inn dørene på Marienlyst. Det inntrykket mener jeg kringkastingssjefen har vært med på å skape i sine uttalelser til pressen. I likhet med Marvin (Wiseth, red. anm) ble jeg beroliget og oppstemt da jeg begynte å lese klagene, for det var ikke denne brune tsunamien av hat, sa han.

- Jeg reagerer sterkt personlig på det Vebjørn Selbekk sier, svarte Eriksen.

- Jeg synes ikke det inviterer til debatt med stor respekt når du gir et inntrykk av at jeg har brukt begreper som «tsunami av brunskvetting» og at jeg «brunbeiser» alle klagene. Jeg har vært svært nøye på hvilke begreper jeg har brukt, og jeg har aldri brukt «rasist», «brunnskvetting» eller «ekstreme». Jeg har i alle tilfeller sagt at dette ikke gjelder flertallet av klagene, fortsatte han.

- En viktig stemme
Når det kommer til behandlingen av selve programmet, hadde rådsmedlemmene kun ros å gi.

- Det er ikke til å stikke under stol at hijab har problematiske sider ved seg, men det NRK har vist handler om å se mennesket bak hijaben. Det er er et menneske som kan være veldig representativt for mange unge mennesker, uavhengig av hvilken religiøs bakgrunn de har, sa Afshan Rafiq, rådsmedlem og tidligere stortingsrepresentant for Høyre.

Rafiq håper ikke klagestormen har skremt noen bort fra den offentlige debatten.

- Faten Mahdi Al-Hussaini er en viktig stemme i det norske samfunnet. Hun har mange som ser opp til henne, og det er ungdommer både med og uten hijab. At hun har mulighet til å gjennomføre programmet slikt hun har gjort, tror jeg har bidratt til at mange flere er opplyst og motviert til å delta i det norske samfunnet, fortsatte hun.

Også Selbekk mener programmet har vært godt.

- Jeg står for kritikken av hvordan NRK har fremstilt disse klagene, selv om kringkastingssjefen er opprørt over det. Men jeg synes NRK har argumentert godt for kors versus hijab, sa han.

- Unødvendig stor storm
Nestleder Kjersti Thorbjørnsrud mener NRK gjorde det vanskelig for seg selv i lanseringen av programmet, men har ingen invendinger på programmet i seg selv.

- Det ble en unødvendig stor storm rundt dette programmet på grunn av måten det ble presentert på, som et valgformat ledet av en programleder i hijab. Vi vet at NRK har retningslinjer, ikke kun tilknyttet til nyhetsanker, men også ledere i debattprogrammer. Jeg tror man uten hensikt ga grobunn for noen misforståelser.

Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold mener NRK må verne om nøytraliteten til sine programledere, og spesielt i sendinger som omhandler valget.

- Jeg tror mye av denne støyen ville vært unngått, og en brøkdel av klagene ville ha kommet inn, om Faten hadde blitt presentert som det hun virkelig er, en hovedperson i en dokumentar om en ung muslim kvinnes kronglete vei til valgurnene, sa han.