I går ble det kjent at milliardærene Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen er blant investorene bak den nye nettavisen Resett.

I tillegg til de profilerte investorene er Helge Lurås, Monica Staff, Christian Mikkel Dobloug og Håkon Wium Lie på eiersiden. Til sammen har de bidratt med én million kroner i prosjektet.

Den nye avisen ønsker å få fram sakene som massemediene angivelig ikke ønsker å dekke. Lanseringen skjer mandag 28. august – to uker før stortingsvalget.

- Vi lanserer mandag og vi er i rute, sier produsent Bjørn Ihler til Kampanje.

Overlevde massakren på Utøya
Han er en av de tre ansatte i redaksjonen. Ihler overlevde terrorangrepet på Utøya i 2011 og har siden den gang markert seg i blant annet debatten om terrorangrepet og massedrapsmannen og terroristen Anders Behring Breivik.

- Jeg ble i begynnelsen av året kontaktet av Christian Mikkel Dobloug, som er styreleder i Resett, og som er en av dem som starter nettavisen. Han spurte om jeg ønsket å være med og det takket jeg ja til, sier Ihler til Kampanje.

Han forteller at han har jobbet med film og har utdanning innen teknisk teaterproduksjon, med fokus på video.

- I Resett skal jeg jobbe mye med livestreaming og opptak, sier Ihler til Kampanje.

Ihler forteller til Kampanje at han bare kjenner en av investorene.

- Jeg kjente Christian Mikkel Dobloug fra før.

Les også: Milliardærer bak ny nettavis

- Norske medier går i flokk
Helge Lurås blir ansvarlig redaktør for den nye avisen, som på sin nyopprettede Facebook-side lover å presentere saker som norske medier angivelig ikke vil dekke. Resett skal formidle nyheter både gjennom tekst og levende bilder. Den nye nettavisen skal være politisk uavhengig, få fram et mangfold av meninger og lover lengre og dypere debatter og studiosamtaler på nett-tv. Resett kommer ifølge Lurås til å velge andre vinklinger enn det han og bakmennene oppfatter som hovedtendensen i Norge. Disse tendensene beskriver han slik:

- Norske medier går litt i flokk, både innenlands og utenlands. Det så vi tydelig i forbindelse med brexit og valget i USA. De bruker mange av de samme kildene og har de samme perspektivene på ting. I tillegg er det noen felt som ikke dekkes så godt i Norge, sier Lurås til Aftenposten.

- Mange som føler seg underepresentert
Bjørn Ihler forteller at han er blitt kjent med Helge Lurås etter at han begynte i Resett.

- Ja, jeg kjenner ham nå. Det har vært en hyggelig opplevelse å bli kjent med ham.

- Har du samme oppfatning av norske medier som Øystein Stray Spetalen og Helge Lurås?

- Jeg tror jeg har et annet utgangspunkt, men det er mange i Norge som føler seg underrepresentert i samfunnet og debatten, på begge sider av den politiske skalaen. Derfor synes jeg personlig at det er bra at man skaper et rom for debatt mellom folk som er uenige, sier Ihler.

Spetalen har flere ganger kritisert Arbeiderpartiets makt og posisjon i det norske samfunnet. Han har blant annet hevdet at Ap kontrollerer mediene og at partiet har 1200 statsansatte medierådgivere.

- Dette får Spetalen stå til ansvar for
«Politikeradelen har i tillegg bygd opp en heiagjeng med 1200 statsansatte medierådgivere som skal forvrenge og sile fakta på en best mulig måte før informasjonen markedsføres korrekt i en de mer enn 100 mediekanalene kontrollert eller eid av Arbeiderpartiet og LO og deres disipler», sa Spetalen til NA24 i 2013 .

- Støtter du Spetalens analyse?

- Dette får Spetalen stå til ansvar for. Han er en av bakmennene på investorsiden,  mens jeg jobber i redaksjonen. Det går et skille mellom investorene og redaksjonen, sier Ihler.

Helge Lurås har de siste årene kommet med flere omdiskuterte uttalelser om innvandring og islam. I timene etter 22. juli 2011 var Helge Lurås blant de som tidlig spekulerte i at Al-Qaida eller andre muslimske terrorgrupper kunne stå bak. Det har han beklaget.

«Helge Lurås har gått fra å være en journalister ringte for å kommentere alt mellom himmel og jord, til en kontroversiell islam - og innvandringskritiker», skrev Lars Akerhaug i et intervju med Lurås på borgerlige Minerva.no.

- Helge er åpen for å lytte
Når Kampanje spør om Bjørn Ihler deler hans syn på innvandring og islam, svarer han slik:

- Helge og jeg er ikke enige om alt. Det som jeg synes er positivt med Helge er at han er åpen for å lytte til andres synspunkter og at han er opptatt av å la folk som han er uenig med få komme til orde.

- Mange vil kanskje tenke at det er stor avstand mellom deg og det du står for til de meningene som Helge Lurås og en del av investorene har?

- Jeg tenker at det da er bra at vi kan sette oss ned og lage en nettavis som åpner opp for folk som føler seg underrepresentert i samfunnet. Det synes jeg er et godt tegn. Jeg håper vi får rollen som en arena for dem som ikke får komme til orde i dag, svarer Ihler

- Har bare fått positive reaksjoner
- Hvem er det i dagens medielandskap som er underrepresentert og som ikke kommer til orde, som du sier?

- Det er et vidt spekter av mennesker, på begge sider. Jeg har selv snakket med flere av dem. Det blir viktig for oss å representere dem.

- Hvordan tror du dine gamle meningsfeller i AUF vil reagere på at du skal jobbe i en nettavis der Helge Lurårs er redaktør og en av eierne er Øystein Stray Spetalen?

- Forhåpenligvis vil de være positive til at Spetalen og Lurås lar folk med andre meninger enn deres få slippe til i debatten. Jeg har så langt bare fått positive reaksjoner fra venner og kjente.