Etter det Kampanje kjenner til, har Olav T. Sandnes nå satt sin nye ledergruppe, og for første gang i TV 2s historie består den verken av en program-, sports- eller nyhetsdirektør.

Det skaper sterke reaksjoner blant mange ansatte i TV 2. Helt siden TV 2 gikk på lufta i 1992, har nyheter og program hatt sjefer i TV 2s ledergruppe.

Den nye ledergruppen består av kanaldirektør Trygve Rønningen, salgs- og markedsdirektør Bjørn-Gunnar Rosvoll, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand, TV 2 Sumo-direktør Christian Birkeland, økonomidirektør Roald Stamnesfet, og direktør betal-tv, distribusjon og rettigheter Kjetil Nilsen.

Sandnes vil ikke erstatte nyhets- og sportsdirektør Jan Ove Årsæther, som sluttet i juli, og som var med i ledergruppen.

Les mer: Jan Ove Årsæther slutter i TV 2

Les mer: TV 2-topper avviser uenighet: - Sjelden vært så konfliktfritt som nå

Sandnes: - Ikke en stor og dramatisk endring
TV 2-sjef Olav Sandnes mener hans nye lederkabal er udramatisk:

- Det vi nå gjør i TV 2 er ikke en stor og dramatisk endring. Dette er en naturlig utvikling av prosessen som TV 2 har vært inne i. Ledergruppen blir som den blir og redaktørgruppen kommer til å rapportere til meg som sjefredaktør. Det vil være jevnlige møter i både ledergruppen og redaktørgruppen, og det vil bli sikret god koordinasjon mellom gruppene. Dette er en modell som mange mediehus har valgt, sier Sandnes til Kampanje.

- Nedprioriterer ikke nyhetene
- Ansatte i TV 2 reagerer på at innhold og nyheter for første gang ikke vil være representert i ledergruppen. Hva er din kommentar til det?

- Jeg skal som sjefredaktør sitte i ledergruppen og det skal også kanaldirektør Trygve Rønningen, som vil ha en viktig bestillerrolle for TV 2s programskjema. Dessuten vil vi ta inn redaktørene i ledergruppemøtene når det er behov for det, så jeg er ikke bekymret for at innhold og program ikke skal være representert i TV 2s ledergruppe.  Den nye organiseringen innebærer ingen nedprioritering av nyheter og program, tvert imot vil dette sikre tilstrekkelig oppmerksomhet for begge områder. Dette handler om å gjennomføre nødvendige endringer i TV 2, sier han.

- Når bestemte du for å gå for denne ledermodellen?

- Dette har vært en løpende utvikling. Nå var det naturlig å iverksette endringene.

Avviser kobling mellom ny modell og Årsæthers avgang
-
Er det en sammenheng mellom at TV 2 dropper nyhetsdirektør i ledergruppen og at Jan Ove Årsæther sluttet i TV 2 i sommer?

- Det vil til enhver tid være endringer i organisasjonen. At Jan Ove sluttet etter 17 år er ganske udramatisk. Vi mener at dette er en fornuftig modell, sier TV 2-sjefen til Kampanje.

Samtidig med at det blir klart at TV 2s ledergruppe blir uten nyhets-  og programdirektør, er det nå klart at tidligere programdirektør Jarle Nakken får den nye tittelen programredaktør. Han vil ikke inngå i ledergruppen.

Nakken skal sitte i redaktørgruppen, som i tillegg består av nyhetsredaktør Karianne Solbrække, sportsredaktør Vegard Jansen Hagen og Olav T. Sandnes selv.

Av andre endringer i TV 2 går Derek Bjølgerud inn som redaksjonleder av tv2.no og skal rapportere til Solbrække.

Dagens programredaktører i TV 2 skal etter det Kampanje kjenner til nå få tittelen prosjektledere.

Les også: Klar med nytt lederteam – henter sendeskjema-sjefen til TVNorge

Les også:Bergestuen var Discovery-direktør - nå jobber han for rivalen TV 2