Elin Ørjasæter møter lite forståelse fra andre rådsmedlemmer når hun trekker seg fra Kringkastingsrådet på grunn av håndteringen av hijabsaken.

Ørjasæter likte dårlig at klagestormen rådet fikk på programmet «Faten tar valget» ble omtalt og debattert uten at klagene var behandlet ennå. Afshan Rafiq, rådsmedlem og tidligere stortingsrepresentant for Høyre, sier derimot til Klassekampen at omtalen var selvsagt. Hun sier kringkastingssjefen ikke kunne ventet med å uttale seg i saken til neste møte i Kringkastingsrådet, som er 14. september, hadde funnet sted.

- Ikke uvanlig
– I de snart åtte årene jeg har sittet i rådet, har det ikke vært uvanlig at kringkastingssjefen eller andre i redaksjonsledelsen har svart på kritikken som har kommet inn til ledelsen direkte og til rådet i offentligheten før de er behandlet, sier Rafiq

Medieprofessor Sigurd Allern betegner det som spesielt at Ørjasæter fratrer på grunn av NRKs forhåndsomtale de mer enn 5.500 klagesakene. Leder i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, synes det ville vært oppsiktsvekkende dersom kringkastingssjefen ikke kunne delta aktivt i debatten om hijabklager mot NRKs programmer.

Et annet rådsmedlem, tidligere Høyre-ordfører i Trondheim, Marvin Wiseth, mener Ørjasæter burde blitt i rådet og tatt debatten videre der.

Får støtte fra nestlederen
Nestleder Kjersti Thorbjørnsrud er enig med Elin Ørjasæter i at NRKs håndtering av hijabklagene er uheldig, skriver Aftenposten.

- Jeg er veldig kritisk til hvordan dette er behandlet. Medienes dekning av saken har vært svært upresis. Mange har kommentert klagene uten å kjenne til innholdet i dem. Dette har i tillegg skjedd før vi i Kringkastingsrådet har sett dem, sier Thorbjørnsrud.

Eriksen uenig
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener problemstillingen er helt irrelevant.

- Veldig mange klager går til både Kringkastingsrådet, til NRK og til meg direkte,  tillegg til at klagene ofte offentliggjøres i sosiale medier, sier han til Aftenposten.