Artikkelen blir oppdatert.

For første gang vurderer Schibsted Norge resultatene samlet, i lys av omorganiseringen i mediehusene. Mediekonsernet mener fjorårets resultat ble bedre enn ventet, til tross for kraftig inntektsfall i annonser og en dårlig start på fjorråret.

- Sunn og god drift
I 2016 sank de samlede inntektene til de fire abonnementsavisene med 243,5 millioner kroner, en nedgang på 8,4 prosent sammenlignet med året før. Konsernledelsen mener driften er sunn, tross inntektsfallet.

-  2016-resultatet for våre fire mediekonsern, inkludert datterselskaper, viser at vi har en sunn og god drift i alle selskapene. Totalt endte EBITDA for selskapene på 161 millioner kroner, sier konsernsjef i Schibsted Norge, Didrik Munch, i en pressemelding fra Schibsted.

Han presiserer at det er første gang Schibsted ser på årsresultatene til mediehusene under ett, noe
som må sees i sammenheng med omorganiseringen i selskapene.

- Regnskapet må leses annerledes
-
I 2016 er merkevarenes bidrag til helheten kjempeviktig, ergo må også regnskapet leses annerledes enn i fjor. I praksis betyr det blant annet at selskapene har en del sentrale felleskostnader, men at de dermed også får sentrale fordeler. Mediehusene bidrar med inntekter for hverandre, og har dermed også felles overskudd. Dette blir nok enda mer utpreget neste år, sier Munch.

Aftenpostens omsetning var på 1,5 milliarder kroner i fjor, en nedgang på seks prosent. Driftsresultatet havnet på 67,6 millioner kroner, mens EBITDA, altså resultat før blant annet avskrivninger, endte på 91,3 millioner. Differansen skyldes omstillingskostnader i 2016. Resultatet er hele 69 prosent svakere enn året før.

Annonseinntektene falt med 159 millioner kroner, mens opplagsinntektene økte.

- Fortsatt utfordrende
Bergens Tidende fikk en omsetning på 519,2 millioner kroner, en nedgang på 12 prosent. Driftsresultatet endte på 30,4 millioner kroner i 2016, det er en forbedring på 42 prosent fra 2015. Resultat før skatt er krympet med 54 prosent.

- Vi synes det er positivt at BT klarer å levere en margin på 5,8 prosent. Det er gledelig at vi får stadig flere abonnenter, og vi ser at den positive utviklingen fortsetter i 2017. Vi har kommet ett steg nærmere finansiering av journalistikken i en digital verden, det viser at BT har en sterk rygg. Men annonsemarkedet er fortsatt utfordrende, og hovedårsaken til at inntektene våre falt med 72,8 millioner kroner i fjor, sier Øyulf Hjertenes, sjefredaktør i Bergens Tidende, i meldingen.

- Mistet 60 millioner i annonseinntekter
Stavanger Aftenblads omsetning i 2016 falt med 12 prosent.  Resultat før skatt er ned 55 prosent. Sjefredaktør Lars Helle ser lyspunkter i tallene.

- Driftsregnskapet er etter omstendighetene bra. Vi har en margin på 5,7 prosent som er en betydelig forbedring fra året før, og ikke minst tilfredsstillende med tanke på at inntektene er 50 millioner kroner lavere enn i 2015, sier Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad.

Stavanger Aftenblad var en av de få avisene som hadde opplagsvekst i fjor. Men annonsefallet er betydelig.

- Vi har økt opplagsinntektene hvert eneste år de siste 10 årene, men det kompenseres ikke for fall i annonseinntekter. Totalt mistet vi annonseinntekter for nesten 60 millioner kroner i fjor, sier Helle.

Millionunderskudd
Fædrelandsvennen, den minste av Schibsteds abonnementsaviser, går med store millionunderskudd. Omsetningen falt med ni prosent til 235,2 millioner kroner i fjor. Resultat før skatt sank med 177 prosent.

– Fædrelandsvennen har et lite driftsunderskudd i 2016 mot et lite overskudd i 2015. Driftsresultatet endte på  minus 2,1 millioner kroner, mens årsresultatet ble minus 20,3 millioner. Differansen skyldes blant annetnedskrivning av verdier på datteravisen Kristiansand avis, sier Eivind Ljøstad, sjefredaktør i Fædrelandsvennen.

Her ser du tallene til Aftenposten for 2016. Alle tall i MNOK.

Aftenposten
2016 2015 Endring i prosen
Omsetning 1500,9 1596,7 - 6
Driftsresultat    67,6     120,8  - 44 
Resultat før skatt    78,0    248,1   - 69

 

Her ser du tallene til Bergens Tidende for 2016. Alle tall i MNOK. 

Bergens Tidende
2016 2015 Endring i prosen
Omsetning 519,2 592,0 -12
Driftsresultat   30,4    21,4 - 42
Resultat før skatt   33,6     73,2  -54

 

Her ser du tallene til Stavanger Aftenblad for 2016. Alle tall i MNOK. 

Stavanger Aftenblad
2016 2015 Endring i prosen
Omsetning 374,2 425 -12
Driftsresultat   21,5    -4,8  -551
Resultat før skatt    25,3    56,5  -55

 

Her ser du tallene til Fædrelandsvennen for 2016. Alle tall i MNOK.

Fædrelandsvennen
2016 2015 Endring i prosen
Omsetning 235,2 258,8 - 9
Driftsresultat     -2,1   5,9   -135
Resultat før skatt    -19,9    25,7  -177