I VG-huset i Akersgata 55 jobbes det på spreng med en helt ny nyhetsapp som har arbeidtstittelen Next. Appen er først og fremst rettet mot unge som ikke er interesserte i nyheter, men likevel vil delta i lunjssamtalen og festpraten.  

- Jeg tror mange vegrer seg mot å ha en mening om aktuelle saker i samfunnet, nettopp fordi de ikke kjenner til eller forstår saken. Selv om appen er myntet på unge, er nok denne lettere angsten for ikke å kunne delta i den hverdagslige samfunnsdebatten med kolleger og venner noe mange kjenner på. Jeg har kjent på den selv, og jeg jobber med nyheter hver dag, sier journalist Vilde Mebust Erichsen (24).

Erichsen er journalist i avdelingen Next, som er en del av Schibsted Next Generation Products. Der jobber hun og et lite team sammen om å utvikle morgendagens nyhetstjenester.  

Lanserer til høsten
Appen er i dag kun tilgjengelig for en eksklusiv gruppe betatestere, og nå trenger Next-teamet flere testere. Foreløpig er det kun unge i alderen 18-25 år som får være med.

- Vi har rekruttert en del, men vi trapper opp nå. Vi kan ha inntil 2.000 betabrukere, men går alt etter planen, åpner vi appen for alle allerede i høst. Vi vil fortsette utviklingen også etter det, blant annet skal den bli enda mer personalisert, uten at vi skal bli et ekkokammer av den grunn, sier kollega Andreas Bøhler (31), som er UX-designer i Next-avdelingen. 

Teamet består i dag av 13 personer, inkludert en redaksjon på fem. Journalister, teknologer, researchere og designere er involvert i arbeidet med nyhetsappen som altså skal hjelpe folk som lider av det Schibsted kaller nyhetsvegring. 

Journalistene bearbeider nyheter fra Schibsteds mediehus og legger de inn i appen. Nyhetene formidles med en muntlig og visuell fremstilling, med mye bilder og videoer. Journalistene prater til - og med - brukerne og de  vil benytte emojis og gif-er, men omfanget vil vurderes fra sak til sak.

Se promovideo av appen her:

- Ønsker å holde seg oppdatert
Bøhler forteller at han og resten av teamet går grundig til verks i arbeidet med å utvikle den nye appen. Den typiske leseren har fått navnet «Ida» internt, en ung mediebruker ssom er lite interessert i nyheter.

- Vi har siden oppstarten jobbet tett og løpende med potensielle brukere i form av både dybdeintervjuer og oppfølging av kjernebrukere, lab-testing og geriljatesting på høgskoler. Det har hjulpet oss å definere en spiss målgruppe, vi kaller henne «Ida» internt, og det igjen gjør det lettere å lage et veldig tydelig produkt som skal svare på noen helt spesifikke brukerbehov, sier han.

Next-teamet i VG og Schibsted føler seg ganske sikre på den nye appen skiller seg tydelig fra samtlige eksisterende nyhetsmedier i Norge.

- Slik vi ser det, er det ingen tjenester som hjelper «Ida» i dag. Denne personen prioriterer ikke å lese nyheter, og ofte er «Ida» kun innom nyhetene en gang om dagen, kanskje færre ganger i løpet av en uke også. «Ida» er dessuten lite interessert i politikk og utenriksnyheter, men ønsker likevel å holde seg oppdatert for å kunne delta i samtalene rundt seg. Derfor kan vi med denne appen raskt hjelpe henne med å skaffe seg oversikt og kunnskap i en kompleks
og enorm strøm av nyheter, sier Vilde Mebust Erichsen.

Les også: Nyhetsapp-gründer: - Jeg har vokst opp i mediekrisen

Dialogbaserte nyheter
Hun forteller at arbeidet så langt har avdekket at de unge er åpne for andre måter å formidle nyheter på enn det dagens nyhetsmedier stort sett tilbyr.

- I brukertestene så vi at de yngre hadde et behov for et alternativ til dagens tradisjonelle digitale nyheter. De er for eksempel mer positive til en dialogbasert nyhetsformidling. Det føltes helt naturlig for dem, sier Erichsen.

Appen, som skal gi de som trenger det en enkel oversikt og kunnskap om komplekse saker på superkort tid, skal også få et navn etter sommeren, Navnevalget skal, ikke overraskende, skje i dialog med brukerne.

Slik ser betaversjonen av appen ut: