Onsdag var stortingsmeldingen om finansieringen av NRK oppe til behandling i Stortinget. Kulturkomiteen klarte på forhånd ikke å enes om en av modellene regjeringen ba komiteen om å ta stilling til, men et flertall gikk inn for et såkalt NRK-bidrag der alle over en viss alder skal betale en avgift som trolig vil justeres etter lønn. Modellen skal vurderes opp mot finansiering over statsbudsjettet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet stiller seg ikke bak forslaget, men går inn for et eget forslag der det står svart på hvitt at lisensen skal kreves inn av NRK selv.

Les mer: Kulturpolitikerne vil innføre ny «NRK-skatt» - Ap og Sp uenige

Uenige om moms
Kulturpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Arild Grande, la ingenting imellom da han gikk til angrep på flertallets forslag, som han mener «rett og slett ikke er mulig å realisere».

- I denne saken lanserer flertallet en modell som etter vårt syn er helt urealistisk, og en av grunnene til at vi har funnet ut at vi ikke kan være med på modellen som flertallet foreslår, er at den skaper betydelig usikkerhet knyttet til momsspørsmålet. Ikke minst om momsinntekten til staten, men også NRKs fradrag for merverdiavgift, sa Grande.

Årsaken er at Ap mener modellen åpner for at det er Skatteetaten som skal kreve inn pengene. Det betyr at bidraget ikke vil være momsbelagt og at NRK ikke får rett på momsrefusjon på sine eksterne kjøp.

- Det er snakk om 550 millioner kroner i momsinntekter til staten og en merutgift for NRK på 400-450 millioner kroner, sa Grande.

Høyres saksordfører Svein Harberg viser til at flertallets innstilling ber regjeringen sikre momsfradragsretten som et incentiv for å kjøpe tjenester og produksjoner eksternt i arbeidet med ny finansieringsmodell.

- Vi har sagt at det skal være en modell basert på personer som betalende og at nettopp NRKs momsrefusjon skal ivaretas, sa han.

Sp: - Oppsiktsvekkende av statsråden
Arbeiderpartiet foreslår i tillegg å be regjeringen om ikke å vurdere statsbudsjettfinansiering. Det fikk de kraftig kritikk for av Kårstein Eidem Løvaas (Høyre) i Stortinget i dag.

- Det hadde vært interessant å høre Grande utgreie noe om hvordan regjeringen ikke skal vurdere finansiering over statsbudsjettet. Så vidt jeg vet er tanken fortsatt fri i kongeriket, sa han.

- Årsaken til at det forslaget fremmes er at det står i stortingsmeldingen at regjeringen skal holde forslag til ny finansieringsmodell opp mot statsbudsjettfinansiering. Vi mener det er en merkelig fremgangsmåte fra regjeringspartiene. Det er ingen annen grunn til at det står enn at Frp skal ha en viss flik av gjennomslagskraft i denne saken, svarte Grande.

- Når vi ber om at det ikke gjennomføres er det først og fremst fordi det truer NRKs uavhengighet. Vi startet forhandlingene med å si at dette bør ryddes av veien. At det i det hele tatt vurderes sender et svært uheldig signal overfor det norske mediemiljøet, men også andre land vi kritiserer for at har fingrene inn i honningkrokka, svarte Grande.

Det mente Linda Hofstad Helleland vitnet om dobbeltmoral hos Arbeiderpartiet.

- Jeg synes det er veldig fascinerende å høre Arbeiderpartiet snakke om en armlengdes avstand. Det er helt forferdelig om NRK skal finansieres over statsbudsjettet, men det er ingen problemer med å finansiere en kommersiell allmennkringkaster over statsbudsjettet. Kan Grande forklare meg den prinsipielle forskjellen mellom de to tingene?

Det fikk han ikke anledning til. I stedet var det Marit Arnstad (Sp) som fikk ordet.

- Det siste statsråden sier er oppsiktsvekkende. Er det sånn at Høyre kunne tenke seg statsbudsjettfinansiering av NRK? Hvis det er sånn at statsråden skaper usikkerhet omkring finansiering og en armlengdes avstand til statsbudsjettet, så synes jeg hun skal oppklare dette her og nå, sa Arnstad.

- Jeg vet ikke hvor stor usikkerhet som kan skapes ved å referere til meldingen og innstillingen der man peker på at etter at vi har utredet motellene, så skal de ses opp mot statsbudsjettfinansering. Jeg er glad for at alle over en viss alder skal betale NRK-bidrag. Det er det vi skal utrede videre. Det vil være omfattende arbeid, men vi skal gjøre det raskest mulig, svarte Helleland.

- Ap tjent med å trekke forslaget
Løvaas gikk ett skritt lenger og mener Ap kan være på kant med Grunnloven med sitt andre forslag.

- Man kan be regjeringen vurdere ting og utføre lover som vi vedtar, men man kan ikke be regjeringen om ikke å vurdere noe. Jeg tror Ap hadde vært tjent med å trekke forslaget, da det i ytterste konsekvens utfordrer Grunnloven, sa Løvaas.

- Jeg er enig i at forslag nummer to er uvanlig, men det er mye som er uvanlig med denne saken. Hadde kulturministeren sagt at man ikke skal forfølge det sporet, hadde vi trukket forslaget, svarte Grande.

- Ganske underlig
Høyres saksordfører Svein Harberg blåste av kritikken fra Arbeiderpartiet mot flertallets innstilling.

- Det er ganske underlig at Grande og Arbeiderpartiet ikke kommer med et eneste forslag til løsning, men foreslår kriterier som er til forveksling lik det flertallet krever og kritiserer oss for ikke å ta en endelig konklusjon. Den tekniske innretningen overlater vi til regjeringen å avgjøre, men vi kommer med klare føringer og er tydelige på kriteriene vi mener er riktig, sa Harberg.

- Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet heller i retning av en husstandsavgift, svarte Grande.

- Vi mener det ligner på modellen husholdningene i dag er godt vant med. Når det gjelder sosial profil mener vi det er fullt mulig å ivareta enten man snakker om husstandslisens eller personlisens, men spørsmålet vi har fått fra regjeringen har ikke gjort Stortinget i stand til å treffe et tydelig valg på hvordan en sosial profil kan ivaretas, derfor må dette utredes videre, fortsatte han.

- Jeg vil takke Grande for at han understreker at sosial profil også er fullt mulig med flertallets forslag, kommenterte Harberg.

SV: - Ikke grunnlag for tonen fra Ap og Sp
Bård Vegard Solhjell (SV) inntok posisjonen midt mellom regjeringspartiene og Ap.

- Det kan være litt grunnlag for å gå i seg selv her. Det er åpenbart at regjeringen ikke har gjort nok det forrige året for å komme i mål med en hovedmodell. Det trengs en regjering og en statsråd som leder an når man går inn i komplekse spørsmål, og det var forventet at regjeringen ville gå inn for ett klart forslag. Det synes jeg regjeringen må ta inn over seg, sa han.

- Men jeg kan heller ikke se et grunnlag for tonen fra Ap og Sp. Det er ikke skapt usikkerhet rundt statsbudsjettfinansiering i denne debatten her. Det er ikke flertall for det og alle vet at det står der for at Frp skulle være med. Det er bare sånn det er. Det kan være viktig å legge det vekk sånn at vi kan komme sammen under det som er viktig.