Det kan gi over 400 kroner ekstra i NRK-lisens for folk flest, skriver Dagens Næringsliv.

I en høringsuttalelse til Kulturdepartementet om fremtidens mediepolitikk, skriver Mediebedriftenes Landsforening (MBL) at det viktigste for dem er å få fjernet arbeidsgiveravgiften mediene betaler til staten i inntil fire år.

Fritak fra arbeidsgiveravgiften vil koste mellom 500 og 600 millioner kroner. MBL vil prinsipielt at staten skal ta regningen.

En av mulighetene foreningen trekker fram er å heve merverdiavgiften på NRK-lisensen til 25 prosent. MBL bemerker at ikke bare vil finansiere fritak for arbeidsgiveravgift, men også de andre mediepolitiske tiltakene Mediemangfoldsutvalget foreslo.

Forslaget innebærer at lisensen blir dyrere for å dekke inn de 850 millioner kronene som forsvinner fra «NRK-potten».

Om man skal dekke inn hele beløpet, vil regningen per lisensbetaler da økes med 418 kroner årlig.