Det er et fall i den lineære tv-seingen målt via TV-meterpanelet og størst er fallet i de yngste målgruppene. Nordmenn så daglig i snitt 183 minutter på lineær tv i Q1 i år, det er en nedgang på 16 minutter fra 2016. Personer 12-29 år så i snitt daglig 76 minutter på lineær TV i Q1, dette er en nedgang på 12 minutter fra 2016.

Den offisielle målingen av tv i dag er TV-meterpanelet, som måler den lineære tv-seingen på tv-skjermen. Dette er en måling som har fungert lenge, men alle vet at mange konsumerer levende bilder på en annen måte i dag enn det vi gjorde for bare noen år siden. Det er mange som har spådd tv sin død lenge. Dette er en unyansert påstand og vi kan heller si at «tv er ikke dødt, men det har fått babyer». Vi må tilpasse oss en ny mediehverdag hvor vi konsumerer levende bilder og denne nye hverdagen er her nå, men målingen av det er ikke her enda.

Tv-målingen i dag fanger opp hva vi ser på tv, den måler også om tv blir brukt til annet enn tv-signaler. Dette blir registrert som Other Use eller OU. Dersom panelister bruker tv til for eksempel Netflix, Sumo, Viafree, Playstation eller annet blir denne bruken registrert som OU. Det er stor forskjell på hvordan ulike aldersgrupper bruker den store skjermen og det er de yngste målgruppene som benytter tv-skjermen mest til å gjøre annet enn å se på lineære tv-signaler.

Januar 2017 brukte nordmenn i snitt tv-skjermen daglig 50 minutter til annet enn å se på lineære tv-kanaler. Lineær-tv så vi 3 timer og 13 minutter i snitt i januar. Ser vi på tid brukt totalt foran tv er det liten endring de siste fire årene. Tar vi snittet av de fire siste årene ligger januar 2017 noe over i antall minutter foran tv-skjermen.Personer 12-49 år har 26 % lengere seertid på Other Use enn hele befolkningen og brukte litt over én time daglig på OU i januar. Målgruppen bruker totalt 3 timer og 12 minutter i snitt foran tv-skjermen daglig. 33 % av denne tiden er benyttet til annen bruk enn lineær-tv.

Personer 20-29 år har 62 % lengere seertid på Other Use enn hele befolkningen. Målgruppen bruker totalt 2 timer og 59 minutter i snitt foran tv-skjermen daglig. 45 % av denne tiden er benyttet til annen bruk enn lineær-tv.

Tallene viser at yngre målgrupper er de som tar i bruk nye distribusjonsformer først. NRK har tall som viser konsum av levende bilder blant barn 2-11 år og denne målgruppen konsumerer nå mer av Super-innholdet digitalt enn lineært.Den fallende lineære tv-seingen handler altså ikke kun om at vi ser mindre tv, det handler om hvordan vi konsumerer tv. Målingen i dag fanger ikke opp hvordan vi konsumerer levende bilder på tvers av publiseringsplattformene. Det er derfor Norge får ny måling av levende bilder fra 2018. Da endrer vi valuta fra ren lineær tv til å bli TVOV (TV and Online Video). Kort fortalt blir dette en måling som skal fange opp seing på tvers av plattform, lokasjon, tidspunkt og skjermtype. Publisering er et viktig redskap, men fantastisk innhold finner alltid frem. Nå får vi mulighet til å samle alt i en og samme måling, for de aktørene som velger å bli med.

Medieindustrien står foran en spennende tid og vi konsumerer mer levende bilder enn noensinne. Det er viktig i denne tiden og ha et riktig og nyansert forhold til hva og hvordan vi konsumerer levende bilder. Den nye målingen er satt opp av Kantar TNS for de største mediehusene i Norge og andre aktører blir nå invitert inn for å delta. Dersom de største tilbydere av videoinnhold blir med i denne målingen vil dette gi helt nye muligheter for kommersielle aktører, som gjør at de kan optimalisere sitt videoinnhold på tvers av alle videoleverandører med data fra en og samme måling.

Den siste tiden har vist at det er absolutt nødvendig med tredjepartsmålinger. Facebook ble for noen måneder siden tatt for å blåse opp sine visningstall. Facebook har frem til nå kun delt visningstall målt av dem selv, noe som viste seg å være det dobbelte av hva de reelle visningstallene var. Sir Martin Sorrell CEO i WPP hadde følgende sitat som beskriver dette godt "Clearly it's an example where the player and referee cannot be the same person or where you cannot mark your own homework". For at vi skal ha valide tall vi kan stole på er det derfor helt nødvendig med tradjepartsmålinger og denne nye målingen av levende bilder vil gi oss dette, sammen med andre målemetoder.

Vi er inne i en tid hvor vi endrer hvordan vi konsumerer levende bilder og det ligger store forandringer også foran oss, men det er viktig å ikke miste perspektiv for de ulike medienes størrelse. Det er flere medier som utelukkende snakker om hvor høy dekning de har. Dette forteller ikke det hele bildet da dekningen kan være høy, men brukertiden lav. For å sette dette i perspektiv har IPA i UK samlet brukertid på tvers av leverandørene av levende bilder og sett hvordan brukertiden fordeler seg. Oversikten viser at tv med opptak fortsatt står for 73 % av konsumet i hele befolkningen og 50,5 % av konsumet i målgruppen 16-24 år. Så lineær-tv er fortsatt den største formidleren av levende bilder, men det er mye som kommer til å endre seg i tiden som kommer. Den nye målingen vil gjøre oss forberedt på denne endringen og Norge vil ha en av verdens med mest robuste målinger av levende bilder.

Vi gleder oss!